Ansökan om verksamhetsbidrag för idrottsverksamhet

Ansökan kan göras elektroniskt eller sändas per post.
Du kan fylla i den elektroniska blanketten nertill på sidan. Här kan du ladda ner utskriftsversionen: Verksamhetsbidrag (pdf, 94,9 kb)

Sista ansökningsdag: 31.3.2023 (poststämpel 31.3 godkänns). Bidragen beviljas i april. 
Ansökningar med bilagor skickas till:
Serviceområdet för välfärd i Kristinestad, PB 13,  64101 Kristinestad

Verksamhetsbidrag för registrerade idrottsföreningar eller arbetsgrupper.

Verksamhetsbidrag kan omfatta material, resor, ledarskolning, arvoden för föreläsare och instruktörer, tävlingsverksamhet, läger, evenemang, klubbar mm. 

Ansökan görs på avsedd blankett. Beviljat bidrag skall användas för avsett ändamål. Bidrag beviljas inte i efterskott för verksamhet som redan förverkligats. Ansökningar som inlämnats för sent beaktas inte (poststämpeln beaktas).

Vid beviljande av understöd beaktas:
- verksamhetens ändamål och art
- omfattning och samhälleliga betydelse
- sökandes ekonomiska ställning och behov av bidrag
- sökandes aktivitet och företagsamhet
- stöd som sökande kan få från annat håll
- barn- och ungdomsverksamhet prioriteras
- drogförebyggande insatser
- nyskapande och utveckling

För att beviljas understöd, krävs följande bilagor:
- Senaste års verksamhetsberättelse 
- Bokslut och revisionsberättelse från senaste år
- Verksamhetsplan och budget för innevarande år
- Föreningens stadgar (om det är första gången man söker eller om stadgarna har ändrats)

Information:
Anders Wahlberg, Verksamhetsledare för Idrott och simhall
Tfn. 040 524 4418
anders.wahlberg@krs.fi

Ansökan om verksamhetsbidrag för idrottsverksamhet

Kontaktperson

Ordförande

Sekreterare

Kassör

Finansiering

Verksamhetsbidrag som erhållits av staden under de två senaste åren

Tilläggsuppgifter

Bilagor

OBS: kontrollera att du ser ett bekräftelsemeddelande på skärmen efter att ha klickat på knappen "skicka". Om du inte ser meddelandet, kontakta anders.wahlberg@krs.fi
(Meddelandet sänds inte per e-post, det visas på skärmen.)