Ansökan om projektbidrag för idrottsverksamhet

Ansökan kan göras elektroniskt eller sändas per post.
Du kan fylla i den elektroniska blanketten nertill på sidan. Här kan du ladda ner utskriftsversionen: Projektbidrag (pdf, 119 kb)

Sista ansökningsdag: 31.3.2023 (poststämpel 31.3 godkänns). Bidragen beviljas i april. 
Ansökningar med bilagor skickas till:
Serviceområdet för välfärd i Kristinestad, PB 13,  64101 Kristinestad

Projektbidrag för idrottsverksamhet
- För projekt som inte ingår i den ordinarie verksamheten. Föreningar och arbetsgrupper som är verksamma i Kristinestad kan söka om projektbidrag. En beskrivning av arbetsgruppen, dess mål och syfte och gruppens medlemmar bör ingå. Personer som inte fyllt 18 år ska ha målsmans medgivande.

- Projektplan och budget skall bifogas ansökan. Projektet skall vara publikt och utformat så att andra utanför projektgruppen kan ta del av det. Projektet skall utföras under en bestämd tid och en redovisning över projektet skall inlämnas efter det att projektet slutförts. Projektbidrag utbetalas då projektet inletts.

Information:
Anders Wahlberg, Verksamhetsledare för Idrott och simhall
Tfn. 040 524 4418
anders.wahlberg@krs.fi

Ansökan om projektbidrag för idrottsverksamhet

Kontaktperson

Ordförande

Sekreterare

Kassör

Projektplan

Finansiering

Bidrag som erhållits av staden de senaste två åren

Projektbidrag som erhållits från annat håll under de senaste verksamhetsåret

Kostnadskalkyl och finansieringsplan (Intäkter och utgifter €)

Tilläggsuppgifter

Bilagor till stöd för ansökan

OBS: kontrollera att du ser ett bekräftelsemeddelande på skärmen efter att ha klickat på knappen "skicka". Om du inte ser meddelandet, kontakta anders.wahlberg@krs.fi 
(Meddelandet sänds inte per e-post, det visas på skärmen.)