Samarbete

Öppna Portar-arbetsgruppen i samarbete med gårdsägarna i den gamla trähusstaden, föreningar/samfund, företag, konstnärer samt sektoröverskridande samarbete med serviceområde för bildning och fritid, näringsliv/turism, samhällsbyggnad i Kristinestad.  

Öppna Portar -arbetsgrupp 2019:

Helena Kari, ordförande
Maarit Juhala, sekreterare
Riina Kruus, Maarit Rosengård, Marit Hämäläinen, Margaretha Reinlund, Minna-Maria Mäenpää, Maj-Lis Teir, Hilkka Wilhelms.

 

Logot ruotsiksi

FSG

 

Tradgardsagare..


Foretagara och konstnarer..


Foreningar och samfund..


Museer..


Besokare..

Gallerier..


Forsamlingar..


Kristiinankaupungin kaupunki