Samarbete

Öppna Portar-arbetsgruppen i samarbete med gårdsägarna i den gamla trähusstaden, föreningar/samfund, företag, konstnärer samt sektoröverskridande samarbete med serviceområde för bildning och fritid, näringsliv/turism, samhällsbyggnad i Kristinestad.  

Öppna Portar -arbetsgrupp:

Helena Kari, ordförande
Maarit Juhala, sekreterare
Karin Rusk, Maarit Rosengård, Marit Hämäläinen, Margaretha Reinlund, Maj-Lis Teir, Hilkka Wilhelms, Kristina Itälaakso, Reija Ådjers.

 

Logot ruotsiksi

FSG

 

Tradgardsagare..


Foretagara och konstnarer..


Foreningar och samfund..


Museer..


Besokare..

Gallerier..


Forsamlingar..


Kristiinankaupungin kaupunki