Samarbete

Öppna Portar-arbetsgruppen i samarbete med gårdsägarna i den gamla trähusstaden, föreningar/samfund, företag, konstnärer samt sektoröverskridande samarbete med serviceområdet för välfärd och näringsliv/turism samt tekniska  i Kristinestad.  

Helena Kari, ordförande
Maarit Juhala, sekreterare
Karin Rusk, Maarit Rosengård, Marit Hämäläinen, Margaretha Reinlund, Maj-Lis Teir, Hilkka Wilhelms, Kristina Itälaakso, Reija Ådjers, Helena Patoranta.

 

Logot ruotsiksi