Försäljning

 

Öppna Portar-infokiosk och försäljning av armband  på Salutorget (övre torget), kl. 9.30-18.00.