Försäljning

 

Öppna Portar-infokiosk och försäljning av armband  på Salutorget (övre torget), kl. 9.30-18.00

 

Övriga försäljningspunkter:

 

Kulturhuset Dux, Sjögatan 21, kl. 10.00-16.00.

Gamla Tullstugan, Skoltorget, kl. 10.00-18.00.