Program

Gammaldags Torgdagens program för år 2023

Ladda programmet 2023 (pdf, 721 kb)

Vanhanajan Toripaiva A3 2023 pptx

Den stämningsfulla och gemytliga gammaldags torgdagen ordnas lördagen den 7.9.2019 för 26 gången!
Torgdagen erbjuder alla besökare och deltagare värdefulla och äkta upplevelser, en stressfri och glad stämning.
Förutom försäljning är till exempel förevisning av gångna tider arbetssätt eller hantverk ett mycket välkommet programinslag.

Förutom torgliv, musikuppträdanden och utställning och turer med gammaldags fordon ordnas roligt program i gammaldags stil för besökarna i den historiska idyllen.

Vänligen meddela om eventuella programinslag till torgdagens programansvariga: kultursekreterare Riitta Raikio-Söderlund,
tfn 040 508 5230, riitta.raikio-soderlund@krs.fi