VCS: Österbotten befinner sig åter i accelerationsfasen

04.08.2021

Coronasamordningsgruppens meddelande

Den tilltagande ökningen i antalet coronafall som förväntades i förra veckan är nu verklighet. Österbottens coronasamordningsgrupp kunde vid sitt sammanträde på tisdagen den 3 augusti konstatera att landskapet åter övergått till accelerationsfasen.

Incidensen i landskapet har fördubblat på en vecka. På onsdagen den 4 augusti var incidenstalet 45. Smittfall har konstaterats i framförallt Vasa och Jakobstad. I övriga kommuner i landskapet har man också haft enskilda fall. Smittfallen har lett till flera massexponeringar i Vasa, Korsholm och Jakobstad. För tillfället vårdas en smittad person på sjukhus. Sjuttioåtta procent av smittkedjorna har kunnat identifieras, vilket är en tämligen bra spårningsprocent.

Preciseringar av flera rekommendationer

Gruppen preciserade rekommendationerna på följande sätt:

  • Trots att det inte råder någon allmän rekommendation om distansarbete i Österbotten har många arbetsgivare i regionen aktivt gått ut med egna anvisningar om distansarbete. Gruppen följer med läget.
  • En stark rekommendation om användning av munskydd är i kraft till den 31 augusti.
  • Gruppen gav också en kraftig rekommendation om att skydda riskgrupper för smitta.
  • Inga särskilda rekommendationer gavs om hobbyverksamhet som barn, ungdomar och vuxna idkar i grupp, men däremot betonade gruppen vikten av att följa givna hälsosäkerhetsanvisningar. Dessa anvisningar innehåller bland annat en rekommendation om att hålla ett tillräckligt avstånd till andra människor. 

Gruppen tog skilt upp privata tillställningar och förde en lång diskussion om huruvida man ska avge en rekommendation om det maximala antalet deltagare. Gruppen rekommenderar att man ska samlas i så små grupper som möjligt och dessutom följa gällande hälsosäkerhetsanvisningar och ta i beaktande utrymmets storlek när man bestämmer hur många som ska samlas men också ta i beaktande om tillställningen hålls inomhus eller utomhus. Gruppen följer noggrant med smittläget i Österbotten och kan vid behov sammankomma raskt för att ta ställning till nya rekommendationer. 

På tisdagen gav Österbottens coronasamordningsgrupp en lägesöversikt till Regionförvaltningsverket till stöd för verkets bedömning av behovet av eventuella restriktionsbeslut.

Tillgången på coronavaccin är god – var och en uppmuntras vaccinera sig

Det finns gott om coronavaccin i Österbotten, varför medborgarna uppmuntras vaccinera sig. Coronavaccinet ger ett effektivare skydd mot allvarligare former av sjukdomen.

Österbottens coronasamordningsgrupp sammanträder nästa gång på tisdagen den 10 augusti 2021 och vid behov redan tidigare.

 

De gällande rekommendationerna och restriktionerna kan läsas på Vasa centralsjukhus webbplats.

Nyckeltal för coronaläget i Österbotten

Epidemins fas: Accelerationsfas

Totala antalet coronainfektioner: 2 623 (onsdagen 4.8.2021)

Incidensen i regionen (14 dygn): 45 (onsdagen 4.8.2021)

Andelen positiva prover (under den senaste veckan, medeltal): 2,9 %

Gå till "Aktuellt under Coronatider"