Utdelning av mat till gymnasiestuderande från och med 14.5

11.05.2020

Skolbyrån informerar 11.5: 

Gymnasiestuderandena kan hämta sin lunch från sin egen skola. Lunchen ska värmas hemma.

  • Lunchen beställs per e-post från eget skolkök (adresser har förmedlats via Wilma). 
  • Matportionerna delas ut på tisdagar och torsdagar kl. 12.00–13.00, vid dörren till köket.
  • Den första beställningen ska göras senast tisdagen 12.5.2020 kl. 10.00. I samband med beställningen kan man meddela om man vill ha en fortlöpande beställning eller enskilda dagar då man vill ha mat.
  • På grund av Kristi himmelsfärdsdag tillämpas avvikande tidtabell och då hämtas maten på tisdagen 19.5 samt fredagen 22.5.
  • Studerandena från Kaskö kan hämta sin varma lunch från skolan dagligen kl. 11.00–11.30. Beställningarna meddelas direkt till skolans kokerska. Köket ger närmare beställningsanvisningar.

  • Studerandena från Bötom får äta sin lunch i lågstadieskolan dagligen efter kl. 11.00, beställningen görs veckan innan till Tuula Alanen.

 

Eventuella frågor besvaras av rektorn vid respektive skola.

Med samarbetshälsningar,
Skolväsendet

 

Gå till "Aktuellt under Coronatider"