Utdelning av mat till elever i distansundervisning

03.04.2020

Skolväsendet har via Wilma-systemet informerat om att man med start torsdag 9.4.2020 börjar dela ut lunchpaket till elever i för- och grundskolan samt till gymnasiestuderande. Möjligheten till lunchpaket gäller de elever som nu är i distansundervisning.

Lunchen delas ut via olika förutbestämda utdelningspunkter. Elevens lunch hämtas från den utdelningspunkt som är närmast hemmet. Utdelningspunkterna är Kantakaupungin koulu, Tjöck fd. skola, Lappfjärd skola och Härkmeri skola. Utdelningspunkten är öppen kl. 11.00-13.00.

  • Portionerna för tisdag och onsdag avhämtas på tisdag.
  • Portionerna för slutet av veckan avhämtas på torsdag.

Lunchen delas ut som kalla portioner som kan värmas hemma. Portionerna är enskilt förpackade och tillredningsdatum finns antecknat på förpackningen. Förpackningarna förses med namn. Matallergier beaktas skilt i samband med beställningen.

Om eleven behöver lunch som avhämtas från utdelningspunkten ska detta meddelas per e-post senast torsdag kl. 10.00 till utdelningspunktens ansvarsperson som nämns i Wilma-meddelandet.

OBS! Denna veckas beställning ska undantagsvis göras senast fredagen 3.4.2020 kl. 12.00.

Beställningen är bindande och vid avhämtningen av portionerna ska man noggrant följa utdelningspunktens anvisningar. Vid avhämtningen finns nödvändigtvis inte personal på plats och då portionerna avhämtas ska man följa de allmänna anvisningarna om hur man skyddar sig mot coronavirus.

 

Gå till "Aktuellt under Coronatider"