UKM: Hur ändringen i lagen om smittsamma sjukdomar och statsrådets principbeslut (25.2.) påverkar...

26.02.2021

Hur ändringen i lagen om smittsamma sjukdomar och statsrådets principbeslut (25.2.) påverkar begränsningar och hobbyer.
MEDDELANDE

Lagen om smittsamma sjukdomar har redan tidigare möjliggjort att regionförvaltningsverken och kommunerna på motiverade grunder i anslutning till epidemiläget har kunnat förbjuda publikevenemang och allmänna sammankomster i sitt eget område för högst en månad åt gången. Nu har det också gjorts en temporär ändring i lagen om smittsamma sjukdomar genom vilken myndigheternas befogenheter att skrida till åtgärder har utvidgats. Ändringen i lagen om smittsamma sjukdomar trädde i raft den 22 februari 2021 och ändringarna är i huvudsak i kraft fram till den 30 juni 2021. Med stöd av lagen kan regionförvaltningsverken och kommunerna fatta beslut om regionala och lokala begränsningar i närings- och hobbyverksamheten då det är nödvändigt för att förhindra smittspridning.

Vilka åtgärder man tar till beror på det regionala epidemiläget. I epidemins utgångsfas är allmänna hygienåtgärder enligt lagen obligatoriska i alla kund- och deltagarutrymmen. I epidemins accelerationsfas kan en myndighet fatta ett beslut om att verksamheten bör ordnas så att närkontakter inte uppstår. Det gäller också hobbyverksamhet.

I epidemins spridningsfas kan kommunen eller regionförvaltningsverket stänga utrymmen för kunder och deltagare inom närings- och annan verksamhet för två veckor, även i fråga om privata utrymmen (kommunen kan stänga sina egna utrymmen för en längre tid). Att stänga privata utrymmen kan gälla endast sådana utrymmen som nämns i lagen om smittsamma sjukdomar. Dessa är bl.a. utrymmen för inomhusmotion och idrott, simhallar, dansställen, nöjesparker och inomhuslekparker.

De temporära begränsnings- och stängningsåtgärderna gäller inte proffsidrott. Med proffsidrott menas idrottsverksamhet som enligt lagen grundar sig på serielicensavtal eller idrottsverksamhet som grundar sig på olympiska kommitténs idrottaravtal samt A-landslagsverksamhet då den utövas utan närvarande publik. I praktiken innebär det här att proffsidrotten begränsas till toppidrott och omfattar de två högsta serienivåerna inom bollsport, A-landslagsverksamhet för vuxna samt idrottare som genom det nationella grenförbundets urvalssystem förbereder sig för internationella stortävlingar.

Följande tilläggsåtgärder för spridningsfasen i anslutning till barns och ungas hobbyverksamhet ingår i statsrådets principbeslut 25.2.2021:

  • rekommendationer till befolkningen och verksamhetsutövarna om avbrytande av hobbyverksamhet i grupp och av deltagande i sådan verksamhet för barn över 12 år i sådana fall där det inte är möjligt att följa fastställda principer för trygg hobbyverksamhet (ansvariga: kommunerna)
  • rekommendation till regionförvaltningsverken och kommunerna om att stänga utrymmen med hög spridningsrisk för hobbyverksamhet i grupp för barn över 12 år om man inte i utrymmena kan följa fastställda principer för trygg hobbyverksamhet 

Statsrådets principbeslut 25.2.2021

Anvisning för att ordna, begränsa och avbryta hobbyverksamhet för barn och unga (även grundläggande konstundervisning) på epideminivåer enligt statsrådets principbeslut 26.1.2021 (2.2.2021)

Gå till "Aktuellt under Coronatider"