UKM: Coronastöd för tryggande av motions- och idrottsföreningars verksamhet kan nu sökas

02.06.2021

MEDDELANDE

Undervisnings- och kulturministeriet har öppnat ansökan av understöd för motions- och idrottsföreningar för att trygga hobby-, tävling- och elitidrottsverksamhet för barn och unga under coronepidemin. Understöden ingår i coronastödpaketet för kultur och idrott samt evenemangsbranschen som ingår i den andra tilläggsbudgetpropositionen för 2021.

Understödet är avsett för att trygga motions- och idrottsföreningars fortsatta verksamhet med hänvisning till de ekonomiska svårigheter som coronavirusepidemin har orsakat. Understödet kan täcka förluster och kostnader som uppstått t.ex. till följd av tillfälligt avbrott i verksamheten eller omorganiseringar av verksamheten samt hyres- och lönekostnader.

Understöd kan sökas för kostnader som uppstått 1.2–31.5.2021. Ministeriet kan använda högst 4,5 miljoner euro för understöden.

Ansökningstiden går ut den 15 juni 2021 kl. 16.15. Besluten fattas i juni.

Covid-19 pandemiunderstöd för motions- och idrottsföreningar 2021 (specialunderstöd)

Vanliga frågor om stödpaketet för kultur, idrott och evenemang

Gå till "Aktuellt under Coronatider"