THL:s förslag: coronavaccinationerna ska fortsätta enligt åldersgrupp när äldre personer och...

08.04.2021

THL:s förslag: coronavaccinationerna ska fortsätta enligt åldersgrupp när äldre personer och riskgrupper har vaccinerats.
MEDDELANDE

Institutet för hälsa och välfärd (THL) föreslår att coronavaccinationerna fortsätter enligt åldersgrupp efter att personer som fyllt 70 år och personer som på grund av sin bakomliggande sjukdom hör till riskgruppen har fått vaccinet. Vaccinationerna fortsätter enligt åldersgrupp också i fall att vaccindistributionen riktas regionalt.

"Risken för allvarlig coronavirussjukdom ökar med åldern även hos andra än äldre personer. Därför är det skäl att framskrida med vaccinationerna enligt åldersgrupp från de äldsta till de yngre. Förslaget om fortsatt vaccinationsordning har gjorts på den basis att det så bra som möjligt ska förebygga allvarliga sjukdomsfall och dödsfall samt trygga hälso- och sjukvårdens bärkraft ", konstaterar överläkare Taneli Puumalainen vid THL.

Enligt THL:s förslag skulle vaccinationerna framskrida i perioder på tio år så att man först skulle vaccinera 60–69-åringar. Till den yngsta gruppen hör 16–29-åringar. Yngre än detta vaccineras inte för närvarande, eftersom försäljningstillstånd för coronavaccin endast har beviljats för vaccinering av personer som fyllt 16 eller 18 år. Coronavaccinens effekt och säkerhet hos barn undersöks som bäst.

Vid utarbetandet av förslaget har man hört den nationella expertgruppen för vaccinationsfrågor KRAR, utnämnd av THL, vars rekommendation stöder fortsatt vaccination enligt åldersgrupp.

Vaccinationerna av yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården ska främjas enligt epidemisituationen

THL understöder inte en vaccinationsordning enligt olika yrkesgrupper, eftersom skillnaderna i risken för coronavirussmitta mellan olika yrkesgrupper är relativt små jämfört med till exempel skillnaderna mellan åldersgrupperna. En enkel vaccinationsordning påskyndar också vaccinationen av befolkningen. THL rekommenderar dock att vaccinationerna av yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården fortsätter i områden med en kraftig epidemi inom de personalgrupper som behöver vaccineras för att trygga hälso- och sjukvårdens bärkraft. 

"Vid genomförandet av vaccinationerna är det dessutom viktigt att beakta personer som bor på anstalter och andra personer i sårbar ställning. Kommunerna skulle till exempel kunna vaccinera alla personer som bor på samma enhet på samma institution samtidigt oberoende av vilken åldersgrupp de tillhör", säger Hanna Nohynek, överläkare vid THL.  

Vaccineringen av hela befolkningen uppskattas börja i maj

Enligt en uppskattning i dagsläget kommer nästan alla äldre att ha blivit coronavaccinerade före mitten av april och nästan alla som hör till riskgrupperna före mitten av maj. Antalet vaccin som vi får till landet ökar sannolikt under april-maj så att den övriga befolkningens vaccinationer kan påbörjas under majmånad. Coronavirusvaccinet kan tas av alla som fyllt 16 år och som vill bli vaccinerade.

THL har utarbetat ett förslag till fortsatt vaccinationsordning åt social- och hälsovårdsministeriet.

Gå till "Aktuellt under Coronatider"