THL: Uppföljning av COVID-19 vaccinationerna i Finland

19.01.2021

THL rapporterar från och med 18.1.2021 dagligen om hur coronavaccinationerna framskrider i Finland. Som informationskälla använder man THL:s vaccinationsregister.

Till en början publiceras informationen utifrån situationen i sjukvårdsdistrikten, men vartefter vaccinationerna framskrider övergår man till att presentera informationen kommunvis.

En person antas ha blivit vaccinerad, om det för personen finns minst en vaccination registrerad i vaccinationsregistret. Som datum för vaccinationen används den första registreringens datum.

Uppföljning av vaccinationer (THL)

Gå till "Aktuellt under Coronatider"