THL uppdaterade maskrekommendationen – i fortsättningen rekommenderas mask för barn över 12 år

12.01.2021

MEDDELANDE 12.1.2021

THL har uppdaterat maskrekommendationen för medborgare. Hädanefter rekommenderas användning av ansiktsmask för personer som fyllt 12 år. Bakgrunden till detta är Världshälsoorganisationen WHO:s rekommendation om att de som har fyllt 12 år bör följa maskrekommendationerna för vuxna. 

THL:s rekommendation om ansiktsmasker gäller i hela landet. I epidemins accelerationsfas och fasen för samhällsspridning gäller maskrekommendationen grundskolor från sjätte klassen samt läroanstalter på andra stadiet och högskolor. I grundskolan genomförs maskrekommendationen enligt årskurs oberoende av enskilda elevers ålder. 

I accelerationsfasen och fasen för samhällsspridning rekommenderas användning av mask också på alla arbetsplatser samt vid hobby- och frivilligverksamhet inomhus, om flera personer vistas i samma utrymme. 

”Att använda ansiktsmask är bara ett sätt att förebygga spridningen av coronaviruset. Därtill är det av största vikt att man håller säkerhetsavstånd alltid när det är möjligt, tvättar händerna, hostar i ärmen eller i en engångsnäsduk, samt att man undviker att röra vid ansiktet. Om man har symtom ska man inte gå till jobbet eller skolan, utan undvika sociala kontakter och omedelbart söka sig till coronatest”, påminner överläkare Emmi Sarvikivi vid THL.

Minneslista för användning av mask 

 • Prova olika masker för att hitta en modell som passar ditt ansikte och som du kan andas genom.
 • Ha med dig så många masker som du behöver under dagen.
 • Ha med dig handdesinfektion och vid behov extra masker för byte.
 • Tvätta eller desinficera händerna innan du tar på dig en ny eller ren mask.
 • Ta på dig masken i god tid innan du går ombord på ett fordon.
 • Se till att masken sitter tätt mot ansiktet och att den täcker munnen, näsan och hakan.
 • Rör inte masken och dra inte ner den under hakan eller upp på pannan.
 • Om du rör vid masken under användning, tvätta eller desinficera händerna före och efter beröring.
 • Återanvänd inte en använd mask. 
 • Byt mask om den blir fuktig eller smutsig.
 • Ta av masken genom att ta tag i banden med rengjorda händer. Rör inte vid maskens utsida. 
 • Efter användning, släng engångsmasken direkt i soporna och lägg den återanvändbara tygmasken i en plastpåse eller direkt i tvättmaskinen.
 • Tvätta eller desinficera händerna efter att du avlägsnat masken.
 • Tvätta tygmasken i 60 grader efter varje användning eller koka den i fem minuter i vatten med lite tvättmedel i. Skölj masken och låt den torka på en plats med frisk luft.

Tilläggsuppgifter

THL:s rekommendation för medborgare om att använda ansiktsmasker (THL)

Frågor och svar om ansiktsmasker (THL) 

Så här använder du ansiktsmasken rätt – se video! (på finska) (THL)

Information om mun- och nässkydd och andningsskydd (Arbetshälsoinstitutet)

Gå till "Aktuellt under Coronatider"