THL: Uppdaterad maskrekommendation: det lönar sig ännu att använda mask i offentliga...

01.10.2021

THL:s meddelande

Uppdaterad maskrekommendation: det lönar sig ännu att använda mask i offentliga inomhuslokaler med trängsel, särskilt om man är ovaccinerad


THL har uppdaterat maskrekommendationen för medborgare. Rekommendationen grundar sig inte längre på coronaepidemins olika faser, utan i huvudsak på människornas egen bedömning av situationen. 

Det lönar sig fortfarande att använda mask i offentliga inomhuslokaler med trängsel, och i synnerhet om man är ovaccinerad.

I uppdateringen av hybridstrategin i september bestämde regeringen att de regionala epidemifaserna och rekommendationerna i anknytning till dem ska slopas.

"Vår uppdaterade maskrekommendation grundar sig på hur epidemisituationen ser ut just nu. Vaccinationstäckningen ökar hela tiden och var och en kan nu själv överväga i vilka situationer det fortfarande lönar sig att använda mask", säger THL:s överläkare Otto Helve. 

Sammanfattning av THL:s uppdaterade maskrekommendation

  • Använd mask enligt eget övervägande. Överväg att använda mask i synnerhet om du inte har fått en komplett coronavaccinationsserie.
  • Vi rekommenderar användning av mask särskilt i offentliga inomhuslokaler där det finns många människor nära varandra. 
  • Dessutom rekommenderar vi användning av mask i kollektivtrafiken. Antalet passagerare kan öka snabbt när den riksomfattande rekommendationen om distansarbete upphör den 15 oktober och trafikmedlen kan bli överbelastade.
  • Rekommendationen gäller alla som fyllt 12 år.
  • Olika tillställningars arrangörer kan ge egna maskrekommendationer som gäller deras egna lokaler.
  • De regionala myndigheterna kan inom sitt område ge rekommendationer som grundar sig på det regionala epidemiläget.
  • Arbetshälsoinstitutet ansvarar för maskrekommendationen på arbetsplatserna.

Med hjälp av en tabell som THL redan tidigare har utarbetat kan man bedöma coronarisken på olika evenemang. Bedömningstabellen för riskpotential togs ursprungligen fram för att användas som stöd för de regionala myndigheternas beslutsfattande, men vem som helst som vill kan använda sig av tabellen.

Maskrekommendation för medborgare
Bedömning av risken för coronavirus vid evenemang och sammankomster 

Gå till "Aktuellt under Coronatider"