THL rekommenderar att alla resenärer som kommer till Finland från utlandet ska ha ett negativt...

18.02.2021

THL rekommenderar att alla resenärer som kommer till Finland från utlandet ska ha ett negativt coronavirustest
MEDDELANDE

THL rekommenderar att alla transportföretag och rederier som transporterar personpassagerare förutsätter ett negativt coronavirustestresultat av alla resenärer som kommer till Finland från utlandet. Ett intyg ska visas upp för trafikföretaget innan resan inleds. Det rekommenderas att ett intyg över negativt testresultat ska krävas senast från och med den 23 februari 2021. 

Rekommendationen gäller alla resenärer över 12 år som anländer till Finland. Även för 6–12-åringar rekommenderas ett motsvarande intyg, men det krävs inte. 

Om resenären har ett läkarintyg över genomgången covid-19-sjukdom men redan har tillfrisknat och det har gått mindre än 6 månader sedan tillfrisknandet, behövs inget intyg över negativt coronavirustest.

”Syftet med rekommendationen är att bekämpa spridningen av de coronavirusvarianter som upptäckts i Storbritannien, Brasilien och Sydafrika till Finland och att minska antalet infektioner som kommer till Finland med resenärer. Därför är det nödvändigt att så effektivt som möjligt förebygga smittorisken i anslutning till resor”, säger THL:s direktör Mika Salminen.

”Dessutom är det bra att komma ihåg att även om ett negativt testintyg är en förutsättning för att stiga på transportmedlet, kan man genom detta inte förbigå begränsningarna i samband med inresa, såsom 14 dagars frivillig karantän”, fortsätter Salminen.

Rekommendationen påverkar inte de gällande resebegränsningarna vid EU:s inre och yttre gränser och det negativa testresultatet påverkar inte villkoren för inresa.  

Den rekommendation som nu ges ersätter THL:s tidigare rekommendation till aktörer inom flygtrafiken med samma innehåll.

Mer information

THL:s rekommendation till alla transportbolag och rederier som trafikerar till Finland om åtgärder för att bekämpa spridningen av de coronavirusvarianter som upptäckts i Storbritannien, Brasilien och Sydafrika till Finland, (PDF) 

Resor och coronaviruspandemin (THL)

Mer information om villkoren för inresa (Gränsbevakningsväsendet) 

Gå till "Aktuellt under Coronatider"