THL: Nästa vecka anländer ett stort antal doser coronavaccin till Finland

02.06.2021

MEDDELANDE

Nästa vecka får Finland upp till 356 000 doser coronavaccin. Det är fråga om en anmärkningsvärt stor mängd, eftersom Finland till exempel den här veckan fick cirka 240 000 doser.

"Det är naturligtvis väldigt bra att vi får så många vaccindoser nästa vecka. Även under veckorna som följer fortsätter leveranserna med uppskattningsvis över 280 000 vaccindoser per vecka. Det innebär att vi kan hålla en god takt på vaccinationerna", berättar THL:s ledande expert Mia Kontio.

Över 50 procent av den vuxna befolkningen har redan fått den första vaccindosen

Den här veckan har andelen personer som fått den första vaccindosen av alla 16 år fyllda ökat till 51 procent.

"Vaccinationstäckningen stiger i god takt. Till exempel har 80 procent av dem som fyllt 50 år redan fått åtminstone den första vaccindosen. För närvarande erbjuds vaccin enligt åldersgrupp från de äldsta till de yngsta. I kommunerna har man i huvudsak övergått till att vaccinera 40–60-åringar, men på vissa ställen har man redan öppnat vaccinationstiderna för alla som fyllt 16 år", berättar Kontio.

Vaccinationstäckningen varierar mellan olika områden och är för närvarande 37–54 procent i de olika kommunerna. Den regionala variationen i vaccinationstäckningen påverkas bland annat av följande faktorer:

  • Vaccinerna har delats ut till regionerna enligt den uppskattade storleken på de grupper som står i tur att vaccineras. 
  • Pfizer-BionTechs vaccin kommer i stora lådor och eftersom man delar ut dem hela kan de mängder kommunerna får variera.
  • Vaccinationsviljan hos befolkningen i regionen påverkar i vilken takt nya vaccinationstider öppnas för olika åldersgrupper.
  • Kommunernas information om antalet tillgängliga vaccindoser inverkar på hur snabbt de kan öppna nya tider

I Finland har cirka 43 procent av hela befolkningen eller 2,4 miljoner människor fått den första vaccindosen. Cirka 8 procent, 460 000 personer, har fått den andra dosen. Under de kommande veckorna får cirka 110 000–130 000 personer den andra dosen.

"Det är mycket viktigt att även ta den andra dosen för att få bästa möjliga vaccinationsskydd. Den andra dosen förlänger skyddets varaktighet och stärker även skyddseffekten mot virusvarianter som förekommer i Finland ", säger Kontio.

Den regionala fördelningen av coronavaccinationer upphör

Enligt statsrådets förordning har det varit möjligt att fram till slutet av maj rikta coronavaccin till de områden där incidensen av coronafall under de föregående 14 dagarna är minst 100 fall per 100 000 invånare. Den regionala fördelningen har nu upphört.

Under maj månad fördelade THL Modernas vaccin till regionerna enligt följande:

  • Vecka 19: Päijänne-Tavastland 12 000 doser
  • Vecka 20: Päijänne-Tavastland 5 700 doser och Egentliga Finland 7 500 doser
  • Vecka 21: Päijänne-Tavastland 10 700 doser och Mellersta Österbotten 3 300 doser

Följ kommunens information om coronavaccinationstider

Tid till coronavaccination kan bokas hos den egna kommunen när den egna vaccinationsturen blir aktuell. Information om vilka grupper som för närvarande vaccineras i kommunen och hur man kan boka tid får man genom att följa kommunens webbplats, tidningsannonser och övrig kommunikation. 

Uppföljning av covid-19 vaccinationerna

Gå till "Aktuellt under Coronatider"