THL: Nästa månad kan den som använder Coronablinkern komma på test på basis av exponeringsanmälan

19.02.2021

Nästa månad kan den som använder Coronablinkern komma på test på basis av exponeringsanmälan
MEDDELANDE

I början av mars publiceras en uppdatering av applikationen Coronablinkern där användaren ges möjlighet att söka sig till test på basis av exponeringsanmälan. Hittills har personer som fått exponeringsanmälan via Coronablinkern rekommenderats att söka sig till test endast om de har symtom.

Ändringen träder i kraft den 4 mars, då en uppdateringsversion av applikationen Coronablinkern publiceras. I den nya versionen av applikationen uppmanas den användare som fått exponeringsanmälan att kontakta hälso- och sjukvården, där användaren får anvisningar om till exempel testning. I applikationen finns kommunspecifika anvisningar för kontakt. 

Ändringen grundar sig på den testningsstrategi som social- och hälsovårdsministeriet uppdaterade 11.2.2021, där symtomfria användare instrueras att söka sig till testning så snart som möjligt efter man fått exponeringsanmälan via Coronablinkern. Målet med ändringen av verksamhetsmodellen är att ytterligare effektivisera brytandet av smittkedjorna.

Coronablinkern sparar inte användarens namn eller kontaktuppgifter. Applikationen delar inte information till myndigheterna om applikationens användare eller om exponeringsanmälningar med hjälp av vilka de exponerade skulle kunna kopplas till smittkedjan.

Alla som fått en exponeringsanmälan uppmanas även i fortsättningen att särskilt undvika kontakter och iaktta god hygien. I mån av möjlighet är det bra att undvika kontakter under två veckor. Även om resultatet av coronavirustestet är negativt är det bra att fortsätta undvika kontakt, eftersom smittan inte nödvändigtvis syns genast i testresultatet. Om det uppstår symtom är det skäl att söka sig till test på nytt. 

Coronablinkerns exponeringsanmälan räcker inte heller i fortsättningen ensam som grund för karantän som ordinerats av en smittskyddsläkare. Om man misstänker att en karantän som ordinerats av en smittskyddsläkare behövs, görs en separat bedömning av detta inom hälso- och sjukvården. 

För närvarande använder över 2,3 miljoner personer applikationen Coronablinkern. Med hjälp av applikationen har smitta redan anmälts över 11 000 gånger och utifrån anmälningarna har över 22 000 symtombedömningar fyllts i. På grund av dataskyddet känner man inte till antalet personer som sökt sig till test.

Om hälso- och sjukvården eller testningen blir överbelastad ska man inom hälso- och sjukvården i första hand se till att de personer som har symtom testas. Finlands testningskapacitet är för närvarande cirka 30 000 prov per dygn. De största dagliga testmängderna har varit över 26 000 prov per dygn.

Gå till "Aktuellt under Coronatider"