THL: Från början av maj kan mRNA-coronavaccin ges till alla åldersgrupper som vaccineras...

22.04.2021

Från början av maj kan mRNA-coronavaccin ges till alla åldersgrupper som vaccineras – åldersgränsen för AstraZenecas vaccin består.
MEDDELANDE

Institutet för hälsa och välfärd (THL) gör en linjedragning om att också 65-69-åringar i fortsättningen kan få mRNA-vaccin, ifall den som skall vacciners så önskar. Nu har man i de flesta kommuner gett AstraZenecas Vaxzevria vaccin åt 65–69-åringar. I Finland har användningen av detta vaccin begränsats till vaccinering av personer som har fyllt 65 år. Äldre personer som har fyllt 70 år har i huvudsak fått mRNA-vaccin.

”Tillgången speciellt på mRNA-vaccin har förbättrats och förbättras ännu under de närmaste veckorna. Från vecka 18, dvs. början av maj, kan grundfriska personer i åldern 65-69 år få mRNA- vaccin om de så önskar. I det skedet har redan största delen av alla åldringar samt personer som på grund av sin sjukdom hör till riskgrupperna fått vaccin. På mindre orter kan detta förverkligas lite senare på grund av tillgången på mRNA-vaccin” konstaterar ledande expert Mia Kontio på Institutet för hälsa och välfärd.

De 65 år fyllda personer som har fått första vaccindosen av AstraZenecas vaccin, får också i första hand den andra vaccindosen av AstraZenecas vaccin. Till personer under 65 år ges alltid som andra vaccindos mRNA-vaccin. I Finland har över hälften av den 65-69 åriga befolkningen fått coronavaccin.

Också den av Institutet för hälsa och välfärd utnämnda expertgruppen för vaccinationsfrågor KRAR rekommenderar att det erbjuds andra vaccinpreparat till personer som har fyllt 65 år.

Bland personer som har fått AstraZenecas coronavaccin har det i Finland och i övriga Europa upptäckts sällsynta koagulationsstörningar. Man känner inte till hur vanliga dessa koagulationsstörningar är i olika åldersgrupper. Största delen av dessa störningar har upptäckts bland personer som är under 60 år. I Europa är incidensmedeltalet av dessa sällsynta koagulationsstörningar ca 1 per 100 000 som fått AstraZenecas vaccin och i några länder som mest ca 1 per 40 000 som fått vaccinet.

I Finlands coronavirusvaccinationsprogram har man för detta vaccinpreparat satt en nedre åldersgräns på 65 år, eftersom risken för att insjukna i allvarlig coronavirussjukdom samt risken för att avlida i sjukdomen märkbart ökar med åldern.

AstraZeneca- vaccinets åldersgräns bibehålls 

Institutet för hälsa och välfärd håller kvar den nedre åldersgränsen på 65 år för AstraZenecas coronavaccin. Också KRAR rekommenderar att åldersgränsen hålls kvar.

”I detta epidemiskede och då vaccinationerna förlöper bra har alla möjlighet att bli vaccinerade inom rätt rimlig tid. Genom en sänkning av åldersgränsen fås inte sådan positiv inverkan på hälsan, att en sänkning av åldersgränsen skulle rekommenderas, då också risken för de sällsynta koagulationsstörningarna tas i beaktande. Detta gäller också situationer, då en person som är under 65 år själv vill ha vaccinet ”, konstaterar Hanna Nohynek, överläkare på Institutet för hälsa och välfärd.

KRAR har för egen del utvärderat frågan på basen av THL:s medicinska och epidemiologiska bedömning. I bedömningen har inte beaktats den inverkan som förändringar i vaccinationstidtabellen kan ha på avvecklandet av begränsningar eller på andra epidemins samhälleliga påverkningar. 

Gå till "Aktuellt under Coronatider"