THL: Fler sjukdomsfall orsakade av det muterade coronaviruset har konstaterats i Finland

12.01.2021

MEDDELANDE 11.1.2021

I Finland har 29 nya fall av det muterade coronaviruset konstaterats utöver de tidigare 20 fallen. Sammanlagt 49 fall av det muterade coronaviruset har nu konstaterats i Finland. Av de nya fallen har 18 konstaterats hos personer som anlänt till Finland efter den 20 december 2020. Resenärerna har anlänt till Finland från följande länder: Storbritannien, Ghana, Sverige, Sydafrika, Bosnien-Hercegovina, Danmark, Turkiet och Estland. Av proverna härstammar 8 från närkontakter till fall som redan var kända sedan tidigare. Smittans ursprung utreds fortfarande för tre personer. Minst 55 personer som eventuellt exponerats för smitta har satts i karantän.

Av alla konstaterade fall av det muterade viruset är 47 av den muterade virustyp som observerats i Storbritannien och 2 av den typ som observerats i Sydafrika. Av de nya sjukdomsfall som nu upptäckts är 28 av varianten från Storbritannien och 1 av varianten från Sydafrika.

Resenärer från Storbritannien, Irland och Sydafrika hänvisas till test och karantän

Utgående från THL:s utlåtande har Transport- och kommunikationsverket avbrutit passagerarflygtrafiken från Storbritannien, Irland och Sydafrika till Finland fram till den 18 januari 2021. THL rekommenderar att alla som besökt dessa länder och rest via olika rutter till Finland testas två gånger när de anländer. De som anländer till Finland får anvisningar så att det inte föreligger någon risk för kontakt och för att andra människor utanför familjen inte smittas innan båda testresultaten är klara. Om man inte kan försäkra sig om att smittorisken förhindras på annat sätt, kan personen sättas i karantän tills två negativa testresultat visar att personen inte är smittad av coronaviruset.

Dessutom rekommenderar THL att testverksamheten vid gränsstationerna utvidgas så att alla resenärer antingen testas när de anländer till landet eller att de har ett intyg över ett negativt testresultat från ett test som tagits högst 72 timmar tidigare.

Det är viktigt att identifiera smittade och snabbt bryta smittkedjorna

Personer som exponerats för det muterade coronaviruset måste identifieras så snabbt som möjligt. De exponerade måste följa karantänsbestämmelsen strikt och hålla sig åtskilda från andra människor i 14 dygn. Exponerade personer ska testas oberoende av symtom genast när exponeringen har upptäckts, upprepade gånger under karantänen och på nytt innan karantänen avslutas.

Aktörerna inom social- och hälsovården ska säkerställa att personer som misstänks vara smittade av det muterade viruset omedelbart undersöks och hänvisas till provtagning. Laboratorierna ska skicka positiva prov för noggrannare undersökning av virusstammen i enlighet med THL:s anvisningar. 

Det nya muterade viruset kan smitta och spridas snabbare än tidigare. Detta har observerats i utredningen av smittkedjorna även i Finland. Det finns dock inga bevis för att det muterade viruset skulle orsaka en allvarligare sjukdom. Coronavirusvaccinet bedöms också skydda mot den sjukdom som orsakas av den muterade virusstammen. 

Gå till "Aktuellt under Coronatider"