THL: Expertgruppen rekommenderar: intervallen mellan coronavirusvaccindoserna förlängs och...

04.02.2021

Expertgruppen rekommenderar: intervallen mellan coronavirusvaccindoserna förlängs och AstraZenecas vaccin ges åt under 70-åringar.
MEDDELANDE

Den nationella expertgruppen för vaccinationsfrågor KRAR som är utnämnd av Institutet för hälsa och välfärd rekommenderar, att AstraZenecas vaccin tills vidare används för att vaccinera under 70- åringar. Rekommendationen ändras vid behov, då man får mera forskningsdata om hur de olika vaccinen fungerar i olika åldersgrupper. 

Den nationella expertgruppen för vaccinationsfrågor behandlade på tisdagen den 2.2 coronavirusvaccinationernas framskridande och Astra Zenecas adenovirusvektorvaccin som på fredagen fick försäljningstillstånd.

Gruppen rekommenderar att 70-åringar och äldre vaccineras med de redan i bruk varande mRNA – vaccinen. Det finns redan forskningsbevis om effekten på dessa vaccin hos äldre personer.

"Mängden antikroppar hos de äldre personer som fått AstraZenecas vaccin har varit på samma nivå som hos övriga åldersgrupper, men antalet äldre personer som deltagit i effektivitetsundersökningarna har tills vidare varit litet. Brist på forskningsdata betyder inte att det inte skulle finnas någon skyddseffekt, men vi behöver ännu mera information. Därför inväntar vi ännu mera omfattande forskningsdata om vaccinets skyddseffekt hos äldre personer och vi ändrar rekommendationen vid behov", säger ordförande för den nationella expertgruppen för vaccinationsfrågor Ville Peltola.

Dödligheten i coronavirussjukdomen  bland över 70-åringar är flerfaldig jämfört med yngre åldersgrupper.

Den nationella expertgruppen för vaccinationsfrågor betonar, att i en situation där det finns lite vaccin att tillgå är det skäl att erbjuda AstraZenecas vaccin åt de under 70-åriga personer som på grund av sin grundsjukdom är först i vaccinationsordningen. Vaccinationerna påbörjas från de äldsta åldersgrupperna och från den personal inom social- och hälsovården som är mycket viktig då det gäller upprätthållandet av hälsovårdens bärkraft.

Vaccinationerna av dessa båda grupper måste framskrida jämsides, så att tyngdpunkten är att förhindra dödlighet och allvarliga sjukdomsfall som kräver sjukhusvård.  Efter detta erbjuds vaccin åt övriga under 70-åringar, påbörjat från de äldsta åldersgrupperna. Definitionen på riskgrupp specificeras innan AstraZenecas vaccin tas i bruk i Finland.  

Adenovirusvektorvaccinet har effektivt minskat allvarliga sjukdomsfall bland dem som deltagit i vaccinforskningen. Risken för att insjukna i allvarlig form av coronavirussjukdom ökar med åldern, också för personer under 70 år.

Intervallen mellan vaccindoserna ändras till 12 veckor

 Alla coronavirusvaccin som används i Finland kräver två doser. Den nationella gruppen för vaccinationsfrågor konstaterade att i den rådande epidemisituationen är det befogat att gällande alla coronavirusvaccin förlänga intervallen mellan doserna till 12 veckor.

"Den vaccinerade får i allmänhet ett bättre skydd, då intervallen mellan de båda vaccindosena förlängs, eftersom motståndskraften då mognar och förstärks", konstaterar överläkare Hanna Nohynek på Institutet för hälsa och välfärd.

"I det allvarliga epidemiläget hjälper den förlängda intervallen mellan vaccindoserna att  snabbt  öka vaccinationstäckningen, eftersom vaccindoserna som kommer i små mängder då räcker till allt flera personer. Så många som möjligt som har en förhöjd risk att få en allvarlig coronavirussjukdom, får snabbare ett relativt bra skydd av den första vaccindosen."

Det förväntas att mängden vaccindoser som kommer till Finland ökar under våren. Då kommer vaccinen att räcka till den andra dosen och allt flera befolkningsgrupper vaccineras. Institutet för hälsa och välfärd rekommenderar att även intervallen mellan de två vaccindoserna för de som redan fått första dosen av vaccinet förlängs. Den andra dosen skjuts framåt enligt den nya rekommendationen.

Rekommendationer gällande vaccinernas målgrupper och intervaller mellan doserna kommer att kontrolleras på nytt då det finns mera information om vaccinmängder som kommer till Finland och effekten hos de olika vaccinerna.

Gå till "Aktuellt under Coronatider"