THL: En miljon doser av coronavaccinet har getts i Finland

01.04.2021

MEDDELANDE

I Finland har man fram till den 1.4 gett sammanlagt mer än en miljon coronavirusvaccindoser. Det finns över 900 000 vaccinerade och av dessa har alla fått åtminstone en dos coronavirusvaccin.

”Det här är goda nyheter, eftersom redan en dos av vilket som helst coronavaccin som används i Finland ger ett bra skydd mot en alvarlig coronavirussjukdom, säger överläkare på Institutet för hälsa och välfärd (THL) Hanna Nohynek.

Vaccinets effekt utvecklas småningom under flera veckor och en andra dos behövs för att vaccinets effekt skall vara så långvarig som möjligt.

Vaccinationstakten håller på att öka 

I kommunerna vaccineras för tillfället personer som har fyllt 70 år samt personer som på grund av sin grundsjukdom hör till riskgruppen för allvarlig coronavirussjukdom. Enligt de nuvarande uppskattningarna har nästan alla äldre personer fått coronavaccinet i mitten av april och nästan alla som hör till riskgrupperna i mitten av maj.

Vaccinationsakten förvantas att öka mot sommaren.

”I vilken takt vaccinationerna framskrider beror framför allt på tillgången på vaccin. Kommunerna har bra lyckats med att vaccinera i den takt som vi har fått vaccin till landet och i alla kommuner kan man öka på kapaciteten då mängden på vaccin ökar”, berättar Mia Kontio, THL:s ledande expert.

Under de kommande tre veckorna kommer cirka 200 000 doser vaccin till Finland varje vecka.

Hur vaccinationerna framskrider kan man kolla på THL:s websida för uppföljning av coronavaccinationerna.

Uppföljning av COVID-19 vaccinationerna (på finska)

Gå till "Aktuellt under Coronatider"