THL: Coronavaccinets effekt mot virusvarianterna kan vara lägre hos personer med skört...

01.06.2021

Coronavaccinets effekt mot virusvarianterna kan vara lägre hos personer med skört hälsotillstånd än hos andra.
MEDDELANDE

Coronavaccinets skyddseffekt kan bli sämre hos personer med skört hälsotillstånd än hos de vaccinerade i genomsnitt. Detta gäller särskilt coronavirussmitta som orsakas av en virusvariant. Den andra vaccindosen har särskilt stor betydelse för att stärka skyddseffekten, framgår av en undersökning som Institutet för hälsa och välfärd (THL) gjort på två vårdhem i vår.

I undersökningen mättes antikroppar och det utreddes hurdant skydd vaccinationen ger mot coronavirussjukdom och i synnerhet smitta som orsakas av virusvarianter. Forskningsresultaten är preliminära och den färdiga forskningsrapporten om ämnet publiceras senare på sommaren.

Vaccinationen skyddade vårdpersonalen väl, invånarna smittade trots vaccinationen

I undersökningen utreddes infektioner orsakade av virusvarianter på två vårdhem för äldre. Smitta bland både de boende och personalen konstaterades i båda fallen.

  • På vårdhemmet i Helsingfors konstaterades i februari i år coronavirusinfektioner orsakade av den så kallade brittiska varianten. Alla boende på vårdhemmet och två tredjedelar av vårdpersonalen hade fått en vaccindos.
    Ungefär var fjärde av de vaccinerade boende smittades. De anställda som smittades var i huvudsak ovaccinerade.
  • På ett vårdhem i Vanda observerades i huvudsak i mars coronavirusinfektioner orsakade av den sydafrikanska virusvarianten. Nästan alla boende på vårdhemmet och hälften av personalen var helt vaccinerade, dvs. de hade fått två vaccindoser. Hälften av personalen hade ingen vaccination alls.
    På den enhet där smittan konstaterades smittades ungefär hälften av de boende. Infektioner konstaterades hos icke-vaccinerade och vaccinerade boende samt hos ovaccinerade arbetstagare.

Merparten av de 15 boende som smittades på vårdhemmen hade lindriga symtom och en del av de infektioner som konstaterades hos personalen och invånarna var symtomfria. Fem av de smittade boende avled. Ännu vet man inte i vilken utsträckning dödsfallen berodde på coronavirusinfektionen och i vilken mån de berodde på andra sjukdomar.

Den andra vaccindosen stärker skyddet som antikropparna ger

Coronavaccinets effekt mot virusvarianterna kan vara lägre hos personer med skört hälsotillstånd än hos andra - den andra vaccindosen är viktig

Coronavaccinationen får kroppen att bilda antikroppar som identifierar viruset och senare kan skydda mot smitta och allvarlig sjukdom. Redan efter en vaccindos hade alla anställda på vårdhemmen och nästan alla invånare fått antikroppar mot coronaviruset. För dem som fått två vaccindoser var mängden antikroppar som väntat högre.

De boende hade dock betydligt färre antikroppar än personalen. Efter den första vaccindosen uppmättes hos majoriteten av de boende och en del av personalen inga alls så kallade neutraliserande antikroppar som sannolikt har störst betydelse för skyddseffekten. Det fanns särskilt få neutraliserande antikroppar mot modifierade virus och särskilt mot den sydafrikanska virusvarianten.

"Orsaken är sannolikt att virusvariationerna delvis kan undvika det skydd som vaccinerna ger. Så ser det ut i synnerhet när det gäller personer med skör hälsa och äldre personer, där mängden antikroppar blir lägre ", berättar Merit Melin, forskningschef vid THL.

Efter två vaccindoser fanns det dock redan neutraliserande antikroppar hos alla som undersöktes.

"Detta innebär att det är mycket viktigt att ta den andra vaccindosen för att vaccinet ska ge ett så bra skydd som möjligt både mot virusets stamform och mot modifierade virus", konstaterar Melin.

"Uppföljningen av virusvarianter och utvecklingen av vaccin mot varianterna måste fortsätta, eftersom en del av varianterna väjer för vaccinens skydd i större utsträckning än andra. Även efter två vaccindoser uppvisade endast en av de boende neutraliserande antikroppar mot den sydafrikanska virusvarianten. Detta innebär inte att det inte finns något skydd alls, eftersom förutom antikroppar hjälper sannolikt även den så kallade cellmedierade immuniteten kroppen att försvara sig mot en allvarlig sjukdom.”

THL genomförde undersökningarna i samarbete med Helsingfors och Vanda stad, Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt och Mehiläinen.

Den andra vaccindosen behövs också för att bekämpa den indiska virusvarianten

Den så kallade indiska virusvarianten observerades inte på de undersökta vårdhemmen, men den har hittats i allt större utsträckning i Finland under de senaste veckorna.

”Enligt en nyligen publicerad studie i Storbritannien är effekten av coronavaccin mot den indiska varianten sänkt, men i mindre grad än för den sydafrikanska virusvarianten. Efter den första vaccindosen var effekten av både Biontech-Pfizers och AstraZenecas vaccin mot sjukdomar orsakade av den indiska varianten cirka 34 procent. Det innebär att smitta kan förväntas efter den första vaccindosen ", berättar Hanna Nohynek, överläkare vid THL.

Det är också nödvändigt att ta den andra vaccindosen för att bekämpa den indiska virusvarianten.

"Efter den andra dosen är vaccinernas skyddseffekt mot den indiska virusvarianten enligt undersökningen fortfarande något sänkt, men är ändå redan bra: Hos Biontech-Pfizer är skyddseffekten hos personer som fått den andra dosen i genomsnitt 89 procent och hos AstraZeneca cirka 60 procent ".

Den lägre skyddseffekten hos AstraZenecs vaccin kan delvis bero på att det bland dem som fått vaccinet i fråga fanns fler äldre personer och uppföljningstiden efter den andra dosen var kortare än hos Biontech-Pfizers vaccin. Vaccinernas skyddseffekt är ofta sämre hos äldre personer än hos unga.

Coronavirusets varianter bekämpas på samma sätt som virusets ursprungliga form: genom att hålla avstånden, använda munskydd, tvätta händerna ofta och hosta i ärmen eller näsduken, söka sig till coronatestet när symtom uppstår och ta coronavaccin då den egna vaccinationstiden stundar.

Gå till "Aktuellt under Coronatider"