THL: Coronavaccinationer av äldre personer och riskgrupper framskrider parallellt

17.02.2021

MEDDELANDE

I Finland framskrider coronavaccinationerna planenligt enligt vaccinationsordningen. För närvarande vaccineras samtidigt äldre personer och personer under 70 år som på grund av en underliggande sjukdom hör till riskgruppen för coronavirussjukdom. 

Alla som fyllt 70 år vaccineras i åldersordning

Vaccinationerna för äldre personer, det vill säga personer som fyllt 70 år, framskrider enligt planerna även om vaccinationerna för personer under 70 år som hör till en riskgrupp har inletts.

”Tyngdpunkten i vaccinationerna ligger för närvarande på vaccinationer av äldre, eftersom hög ålder, över 70 år, är den största riskfaktorn för allvarlig coronavirussjukdom. Dessa vaccinationer är mycket viktiga för att vi ska kunna förebygga dödsfall och sjukdomsfall som kräver sjukhusvård. Av samma anledning vaccineras alla som fyllt 70 år i åldersordning och inte på basis av om den äldre personen också har någon sjukdom som ökar risken för allvarlig coronavirussjukdom”, berättar Tuija Leino, överläkare vid Institutet för hälsa och välfärd (THL).

Äldre personer, det vill säga personer som fyllt 70 år, erbjuds vaccin från den äldsta åldersgruppen till den yngsta. Först vaccineras personer som fyllt 80 år, därefter personer i åldern 75–79 år och slutligen 70–74-åringar. Vaccinationerna av äldre personer som bor på vårdhem väntas bli klara under februari.

Vaccinationerna av personer över 80 år har inletts i januari och i många kommuner börjar man så småningom i mitten av februari ge vaccinationstider till personer i åldern 75–79 år.

I alla vaccinationer av äldre personer används mRNA-vaccin, vars skyddseffekt även i fråga om äldre personer redan har bevisats i tillräcklig utsträckning genom undersökningar. Dessa vaccin är coronavaccin av BionTech-Pfizer och Moderna.

Riskgrupper vaccineras med AstraZenecas vaccin

Parallellt med äldre personer vaccineras de personer under 70 år som har en sjukdom som ökar risken för allvarlig coronavirussjukdom och som därför hör till riskgruppen för coronavirussjukdom.

Vaccinationsordning för riskgrupper

Alla coronavaccinationer av riskgrupper genomförs med AstraZenecas adenovirusvektorvaccin. THL gav i början av februari anvisningar om att vaccinet tills vidare ska erbjudas endast 18–69-åringar. Avgränsningen gjordes eftersom det ännu inte fanns tillräckliga forskningsrön om vaccinets effekt hos äldre personer och äldre personer löper störst risk för allvarlig coronavirussjukdom.

Man kan inte gå miste om sin vaccinationstur

THL:s ledande expert Mia Kontio betonar att kommunerna kan injicera alla vaccindoser de fått.

”Utmaningen är att kommunerna kan erbjuda ganska få vaccinationstider eftersom det kommer så få doser vaccin till landet. Man ger fler vaccinationstider i takt med att man får mer vaccin”, konstaterar hon.

Dosintervallet för alla coronavaccin är för närvarande 12 veckor, det vill säga den andra vaccindosen injiceras tre månader efter den första vaccindosen. Dosintervallet har förlängts för att man ska kunna erbjuda fler personer den första vaccindosen och det skydd den ger.

”Information om vilken grupp som ska vaccineras får man genom att följa den egna kommunens information, till exempel på webbplatser och i lokaltidningar. Man kan inte gå miste om sin vaccinationstur eftersom vaccinationerna för varje grupp fortsätter så länge det finns behov av vaccinationer”, påminner Kontio.

Gå till "Aktuellt under Coronatider"