THL: Coronaepidemin är ännu inte över..

27.10.2021

THL:s meddelande

Coronaepidemin är ännu inte över – stanna hemma om du är sjuk och kom ihåg de grundläggande anvisningarna för förebyggande av smitta

Coronavaccinationerna fortsätter bra i Finland och många har redan fått två vaccindoser. Epidemin är dock ännu inte över och var och en kan genom sitt eget beteende påverka förebyggandet av smitta. 

När epidemin drar ut på tiden betonas människornas eget ansvar för sitt beteende. Var och en bör följa de lokala myndigheternas anvisningar och rekommendationer. Var och en har också ansvar för att bedöma smittriskerna i olika situationer och anpassa sitt beteende enligt dem. 

Stanna hemma om du är sjuk och följ allmänna hygienregler

Även vaccinerade människor bör tvätta händerna ofta med vatten och tvål. Hosta inte i händerna, utan i ärmen eller näsduken. 

Stanna hemma om du har lindriga symtom som tyder på corona eller andra luftvägsinfektioner. På så sätt förebygger du även spridningen av andra infektioner. 

THL rekommenderar användning av ansiktsmask särskilt i offentliga inomhuslokaler där det är svårt att hålla avstånd till andra människor. Till exempel i kollektivtrafiken lönar det sig fortfarande att hålla ansiktsmask. Använd ansiktsmask särskilt om du inte har fått full vaccinationsserie. 

Det är också viktigt att hålla avstånd till andra människor i offentliga inomhuslokaler. 

Alla grundläggande anvisningar förebygger också spridning av andra luftvägsinfektioner, såsom influensa.

Det lönar sig att hålla applikationen Coronablinkern, vars syfte är att bryta coronans smittkedjor, på och följa dess anvisningar. Coronablinkerns betydelse framhävs när människor rör på sig mer och möter okända människor. 

Följ rekommendationerna av hälsovårdsmyndigheterna i ditt område

De regionala myndigheterna kan ge sina områden striktare rekommendationer på basis av den lokala epidemisituationen. Då är det viktigt att följa de regionala rekommendationerna. 

Stanna hemma om du får symtom som tyder på coronavirusinfektion. Om dina symtom förvärras, besök en läkare. Kontrollera vilka anvisningar din kommun ger om att söka sig till coronatestet och agera därefter. 

Vaccination skyddar bäst mot coronasjukdom

Bäst skyddar du dig mot coronasjukdomen genom att ta de rekommenderade doserna av coronavaccinet. I Finland kan alla som fyllt 12 år ansöka om coronavaccin i sin egen kommun. En komplett vaccinationsserie som vanligtvis innehåller två vaccinationer ger ett effektivt skydd mot en allvarlig sjukdomsform. 

Äldre personer, personer som bor på institutioner och vårdhem och hör till de medicinska riskgrupperna 1 och 2 erbjuds också en tredje vaccindos för att effektivera vaccinets skydd. 

Smitta och skydd – coronaviruset

Gå till "Aktuellt under Coronatider"