Staden ringer till seniorer

29.04.2020

Vi har, som många andra kommuner, börjat ringa runt till våra äldre invånare.

Seniorrådgivaren påbörjade arbetet 6.4.2020 och har även fått hjälp av annan vårdpersonal. Inom kommunen har man beslutat att ringa alla som i år blir 77 år eller äldre, som bor hemma och som inte omfattas av hemvårdens tjänster. 

Vi har nu nått de flesta som i år blir 80 år eller äldre, så just nu ringer vi alltså dem som är mellan 77-79 år.

Kristinestads seniorrådgivare Margaretha sitter med en telefonlur vid örat.
Vår seniorrådgivare Margaretha (på bilden ovan) gläds över det varma mottagandet. Det har varit mycket uppskattat att få ett telefonsamtal, kanske speciellt bland dem som känner sig ensamma. Samtalens längd har varierat beroende på den uppringdas situation. En del klarar sig utan utomstående hjälp och bor kanske tillsammans med maka/make, medan en del kan behöva lite hjälp från kommunen med att uträtta apoteksärenden eller med att få hem mat från affären.

En ganska stor del av våra invånare hör till åldersgruppen 70+, och man kommer att kontakta omkring 750 personer.

Staden har inrättat ett tillfälligt servicenummer för dem som är 70+, som hör till riskgruppen eller som är i karantän. Dit kan man ringa ifall man inte har några anhöriga eller närstående som kan hjälpa med affärs- eller apoteksärenden. Vi svarar vardagar kl. 8-14 på telefonnummer 050 471 0909.

 

Gå till "Aktuellt under Coronatider"