Skol- och ungdomsväsendet i Kristinestad informerar 27.4.2020

27.04.2020

Trots statsmaktens begränsningar till följd av coronaviruspandemin har ungdomarna allt mer börjat samlas i stora gäng på veckosluten.

Det är förståeligt att unga vill träffa varandra men det är dock skäl att ta i tu med saken i hemmen. Vårdnadshavarna uppmanas att diskutera med ungdomarna och ta statsmaktens anvisningar på allvar. Polisen följer med situationen och har för avsikt att stänga parkeringsområden och effektivera övervakningen i regionen under kommande valborgsfirande.

Polisen vädjar nu starkt till föräldrar och ungdomar för att ungdomar inte ska delta i sådana här samlingar. Det gäller tryggheten för oss alla.

https://www.poliisi.fi/om_polisen/meddelande/1/0/polisen_ingriper_i_sammankomstforseelser_89622 

Vi påminner om att Finland nu följer en undantagslag och att den ska följas av alla invånare oberoende av ålder.

I Kristinestad 27.4.2020
Skolväsendena och ungdomsväsendet i Kristinestad

 

Gå till "Aktuellt under Coronatider"