SHM: Lindringar i begränsningarna av förplägnadsrörelser i nästan hela landet från och med den 13.5

12.05.2021

PRESSMEDDELANDE

Statsrådet har ändrat den förordning som begränsar förplägnadsrörelsers verksamhet med anledning av coronavirusepidemin. Begränsningarna lättas upp i nästan hela landet, utgående från epidemiläget i de olika områdena. Ändringen av förordningen träder i kraft den 13 maj kl. 00.

Social- och hälsovårdsministeriet fattade på basis av de riktlinjer som statsrådet drog upp förra veckan (den 10 maj) beslut om att de riksomfattande åtgärdsnivåerna i bekämpningen av coronaepidemin slopas. Regionala begränsningar och rekommendationer betonas i fortsättningen i kampen mot coronaviruset. I handlingsplanen för hybridstrategin delas lägesbilden över epidemin upp i tre faser: basnivån, accelerationsfasen och samhällsspridningsfasen.

Begränsningarna av förplägnadsrörelser i olika områden uppdateras varje vecka så att de motsvarar epidemiläget. 

Statsrådet gör följande granskning som gäller i synnerhet begränsningarna i samhällsspridningsfasen före den 27 maj.

Begränsningar av förplägnadsrörelser på områden som befinner sig på basnivån, gäller landskapen Åland, Södra Österbotten, Kajanaland, Norra Österbotten, Norra Savolax, Norra Karelen, Mellersta Finland, Södra Savolax, Österbotten och Satakunta samt Lapplands sjukvårdsdistrikt från och med den 13 maj

Alkohol får serveras kl. 07.00–00.00 och förplägnadsrörelser får hålla öppet för restaurangkunder kl. 05.00–01.00.

Restauranger vars huvudsakliga verksamhet är servering av alkohol får använda hälften av kundplatserna inomhus. Övriga restauranger får använda 75 procent av kundplatserna inomhus.

Begränsningarna av antalet kunder gäller inte landskapet Åland.

I restaurangerna i dessa områden ska de kunder som sitter inomhus dessutom anvisas att sitta kvar på sina egna sittplatser. Till exempel karaoke och dans är således förbjudet inomhus.
På uteserveringar ska man se till att alla kunder har en egen sittplats och håller avstånden.

Begränsningarna av kundplatserna och ”dansförbudet” gäller inte uteserveringar.

 

Undantagen från begränsningarna ändras inte

Begränsningarna i förordningen gäller inte personalrestauranger eller försäljning av mat som avhämtas.

Begränsningarna i fråga om öppettiderna gäller inte ombord på fartyg och luftfartyg som går i trafik mellan Finland och utlandet eller i trafik utomlands, och inte heller förplägnadsrörelser som finns i anslutning till distributionsstationer för flytande bränsle.

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om temporär begränsning av förplägnadsrörelsers verksamhet i syfte att förhindra spridning av en smittsam sjukdom 12.5.2021 (pdf) PDF 274kB

Promemoria 12.5.2021 (pdf) PDF 750kB

Gå till "Aktuellt under Coronatider"