SHM: De riksomfattande coronarestriktionerna lindras - mest ändringar i regioner som befinner...

11.05.2021

De riksomfattande coronarestriktionerna lindras - mest ändringar i regioner som befinner sig i accelerationsfasen.
MEDDELANDE

Social- och hälsovårdsministeriet har i dag fattat ett beslut enligt vilket de riksomfattande åtgärdsnivåerna i bekämpningen av coronaepidemin slopas. Regionala begränsningar och rekommendationer betonas i fortsättningen i kampen mot coronaviruset.

Social- och hälsovårdsministeriet styr alla regioner att slopa de ytterligare åtgärder som anknyter till åtgärdsnivåerna, såsom begränsningen av antalet deltagare i sammankomster till högst sex personer.

Även om åtgärdsnivåerna slopas, anvisas regionerna fortfarande att iaktta rekommendationerna och restriktionerna i enlighet med epidemiläget i respektive region. I handlingsplanen för hybridstrategin delas lägesbilden över epidemin upp i tre faser: basnivån, accelerationsfasen och samhällsspridningsfasen.

Mest ändras åtgärderna i regionerna som befinner sig i accelerationsfasen. I dessa kan man i fortsättningen öppna offentliga utrymmen, såsom bibliotek och museer, tillåta bland annat hobbyverksamhet i grupp utomhus och ordna offentliga tillställningar med ett begränsat antal deltagare.

De behöriga myndigheterna i varje region fattar besluten om restriktioner och rekommendationer efter eget omdöme och i enlighet med lagstiftningen.

Avvecklingen av restriktionerna ska planeras noga

Social- och hälsovårdsministeriet betonar att avvecklingen av restriktionerna ska planeras noga på basis av en mångsidig och omfattande bedömning av konsekvenserna. 

För att restriktionerna ska kunna avvecklas på ett kontrollerat sätt är det viktigt att de regionala myndigheterna utarbetar sina egna planer. Vid avvecklingen ska myndigheterna beakta principen om barn och unga först samt trygga hälsosäkerheten i förfarandena. 

De regionala åtgärderna är ytterst viktiga när det gäller att förhindra spridning av smitta och att epidemin accelererar på nytt. Om epidemiläget försämras måste man reagera snabbt och preventivt genom att ta i bruk åtgärder som är effektiva och epidemiologiskt ändamålsenliga.

SHM uppdaterar handlingsplanen för genomförandet av hybridstrategin

Social- och hälsovårdsministeriet har inlett en uppdatering av handlingsplanen för genomförandet av hybridstrategin och de rekommendationer som anknyter till epidemifaserna. 

Rekommendationerna enligt den nuvarande handlingsplanen iakttas tills uppdateringen är klar. 

Handlingsplanen för genomförandet av hybridstrategin del 3: Användningen av rekommendationer och begränsningar

Regionala begränsningar och rekommendationer betonas i fortsättningen i bekämpningen av coronaepidemin (Pressmeddelande 6.5.2021)
 
Social- och hälsovårdsministeriets styrningsbrev: Rekommendationerna och restriktionerna enligt epidemifas för att förhindra spridningen av epidemin (10.5.2021) PDF 815kB

Gå till "Aktuellt under Coronatider"