SHM: Begränsningarna av förplägnadsrörelser lindras

14.09.2021

SHM:s pressmeddelande

Statsrådet har utfärdat en förordning som begränsar förplägnadsrörelsers verksamhet på grund av coronaepidemin. Begränsningarna som gäller för accelerations- och samhällsspridningsfasen ändras så att förplägnadsrörelsernas öppettider och serveringstider förlängs med en timme. På basnivå slopas kravet om att varje kund ska ha en egen sittplats inomhus. Dessutom införs begränsningarna på basnivån i Norra Karelen.

Förordningen träder i kraft torsdagen den 16 september 2021 och gäller till och med den 31 oktober 2021.

Begränsningarna för samhällsspridningsfasen gäller för förplägnadsrörelser i följande landskap från och med den 16 september: Egentliga Finland, Birkaland, Kymmenedalen, Nyland, Södra Karelen, Österbotten och Södra Österbotten

Förplägnadsrörelserna får servera alkohol kl. 07.00–23.00 och hålla öppet kl. 05.00–24.00.

Restauranger vars huvudsakliga verksamhet är servering av alkohol får använda endast hälften av kundplatserna inomhus och utomhus. Övriga restauranger får på motsvarande sätt använda endast 75 procent av kundplatserna inomhus och utomhus.

Alla kunder i restaurangen ska såväl inomhus som utomhus ha en egen sittplats vid ett bord eller en motsvarande bordsyta. 

Kunderna ska inomhus hänvisas till egna sittplatser. Restaurangen ska utarbeta och ge kunderna anvisningar om hur det är tillåtet att röra sig inomhus i samband med att de kommer till restaurangen eller avlägsnar sig därifrån, besöker rökrum eller toalett- och tvättrum samt hämtar mat och dryck. I praktiken är det således inte tillåtet att ordna till exempel dans eller karaoke.

Undantagen från begränsningarna ändras inte

Begränsningarna i förordningen gäller inte personalrestauranger eller försäljning av mat som avhämtas. Begränsningarna i fråga om öppettiderna gäller inte ombord på fartyg och luftfartyg som går i trafik mellan Finland och utlandet eller i trafik utomlands, och inte heller förplägnadsrörelser som finns i anslutning till distributionsstationer för flytande bränsle.

Gå till "Aktuellt under Coronatider"