Serviceområdet för välfärd meddelar

15.10.2020

Biblioteket

- håller öppet som tidigare.

- besökarantalet begränsas i läsesalen.

 

Idrottsservice

- gruppaktiviteterna begränsas då Österbottens corona samordningsgrupp kommit med en stark rekommendation om att tillställningar för över 10 personer förbjuds inom Vasa sjukvårdsdistrikt.

- simhallen håller öppet som vanligt. Kunderna informeras om munskyddsrekommendationerna och antalet kunder begränsas.

 

Gå till "Aktuellt under Coronatider"