RFV:s beslut: offentliga tillställningar som ordnas inomhus under perioden 27.11–19.12.2021

25.11.2021

Regionförvaltningsverket förbjuder med stöd av 58 § 1 momentet i lagen om smittsamma sjukdomar alla offentliga tillställningar som ordnas inomhus inom kommunerna i Vasa sjukvårdsdistrikt i vilka det deltar mer än 100 (hundra) personer och i vilka

  1. det används läktarutrymmen där det inte finns sittplatser för alla deltagare, eller
  2. det är fråga om allsångsevenemang som hör till offentliga tillställningar.

Förordnandet är i kraft 27.11–19.12.2021.

Verksamhetsarrangören kan enligt 58 i § i lagen om smittsamma sjukdomar ta i bruk EU:s digitala covidintyg, med andra ord ett coronapass. Verksamhetsarrangören får kräva att en kund eller deltagare som är 16 år eller äldre ska uppvisa ett covidintyg.

Gå till "Aktuellt under Coronatider"