RFV: inga nya beslut gällande sammankomstbegränsningar för Vasa sjukvårdsdistrikt

01.06.2021

MEDDELANDE

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland förlänger inte sina beslut som fattats med stöd av 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar och som är i kraft till och med 1.6.2021 inom Vasa, Södra Österbottens och Mellersta Finlands sjukvårdsdistrikt, som för närvarande befinner sig stabilt på epidemins basnivå.

Handlingsplanen för genomförandet av hybridstrategin för tyglandet av covid-19-epidemin har uppdaterats genom statsrådets principbeslut 27.5.2021. I enlighet med den uppdaterade handlingsplanen kommer användningen av sammankomstbegränsningar enligt 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar att upphöra i områden som befinner sig på epidemins basnivå.

I områden på basnivån styrs evenemangsarrangörerna av hygienskyldigheterna som kommer direkt från lagen

Enligt social- och hälsovårdsministeriets rekommenderade riktlinjer fattar regionförvaltningsverket inte nya begränsningsbeslut för områdena där epidemin stabilt är på basnivån, det vill säga Södra Österbottens, Mellersta Finlands och Vasa sjukvårdsdistrikt. Säkerhetsskyldigheterna (liksom god hand- och andningshygien och sociala avstånd) enligt 58 c § i lagen om smittsamma sjukdomar som gäller ordnandet av offentliga tillställningar.

Regionförvaltningsverket påminner om att kommunerna enligt de temporära paragraferna 58 c och 59 a är skyldiga och har befogenhet att övervaka hälsosäkerheten vid evenemang också i områden som är på basnivån. Med tanke på hälsosäkerheten är det därför skäl att fortsätta övervakningen och samarbetet med evenemangsarrangörerna. 

Gå till "Aktuellt under Coronatider"