Resenärer som anländer till Finland ska undvika närkontakter i 14 dagar

13.05.2020

Alla finländare och personer som permanent bor i Finland som återvänder från utlandet till Finland åläggs att undvika att röra sig utanför hemmet och att i mån av möjlighet undvika närkontakt med andra människor, dvs. stanna i förhållanden som motsvarar karantän i 14 dygn.

Vid hemkomst från utlandet:

 • Kom överens om frånvaron på 14 dygn med arbets-, studie- och dagvårdsplatser. 
 • Håll minst en meters avstånd till andra människor.
 • Sköt noggrant om din handhygien.
 • Om du får allvarliga symtom på luftvägsinfektion, till exempel andnöd eller ditt allmäntillstånd försämras, ring direkt till hälsovårdscentralen, jouren eller Jourhjälpen 116 117.

Ytterligare information:

Aktuellt om coronaviruset COVID-19 (THL)

Den nationella telefonrådgivningen besvarar allmänna frågor om coronaviruset på finska, svenska och engelska. Du får ingen hälsorådgivning på numret. Tfn: 0295 535 535 (normal operatörsspecifik avgift).

 

Skydda dig själv och dina närmaste mot coronaviruset


Genom en god hygien

 • Tvätta dina händer noggrant och ofta med tvål och vatten.
 • Använd alkoholbaserat handdesinfektionsmedel om du inte kan tvätta dina händer.
 • Rör inte vid ögonen, näsan eller munnen.
 • Hosta och nys i armvecket eller i en engångsnäsduk. Släng genast den använda näsduken i soporna.
 • Om du inte har en näsduk till hands, hosta eller nys i armvecket, inte mot handen.

Genom att undvika närkontakter

 • Ta inte i hand.
 • Håll ett avstånd på 1-2 meter till andra människor.

Genom att skydda dina närmaste

 • Besök ingen på sjukhus eller vårdinrättningar.
 • Undvik att besöka en äldre eller långvarigt sjuk person. Om besöket är nödvändigt, följ god hand- och hosthygien.

 

Gå till "Aktuellt under Coronatider"