Polisens meddelande, om gaturallyn och bilträffar

24.04.2020

23.04.2020 kl 14.50, Österbotten

Enligt uppgifter som polisen tagit del av planerar ungdomar än en gång att ha så kallade bilmöten under veckoslutet. Att ordna sammankomster är för tillfället förbjudet och den som bryter mot detta kan bli misstänkt för brott.

För tillfället undersöker polisen fall från tidigare veckoslut då man brutit mot förbudet. Tröskeln för att inleda undersökning av dylika fall är för tillfället låg. För sammankomstförseelse kan böter utdömas. Den som arrangerar sammankomster kan även bli ersättningsskyldig för skador som uppstår. I värst fall kan det bli frågan om ansenliga summor i ersättning.

Polisen har varit i kontakt med personer som ansvarar för parkeringsområden och på vissa av dessa kommer trafiken under helgen att stoppas. Trafiken kommer överlag att intensivövervakas och störande av allmän ordning och säkerhet samt annat störande beteende kommer polisen att ingripa i under veckoslutet.

I Jakobstad, Kristinestad, Närpes, Seinäjoki och Vasa har det under senaste veckoslut förekommit större samlingar och enligt uppgifter som polisen har verkar det även i Kauhajoki vara ett liknande evenemang under planering till veckoslutet.

Polisen vädjar till föräldrar och ungdomar att inte ungdomarna skall samlas i stora gäng. Det är en fråga om var och ens egen säkerhet.

https://www.poliisi.fi/om_polisen/meddelande/1/0/polisen_ingriper_i_sammankomstforseelser_89622  

Gå till "Aktuellt under Coronatider"