Polisen vädjar till medborgarna inför valborg: Vi får fira tillsammans senare

28.04.2020

Polisen känner oro inför valborg och det varmare vädrets påverkan på firandet av valborg. I synnerhet unga människors sammankomster i större grupper har ökat under den senaste tiden runt om i landet.

Polisen övervakar synligt efterlevnaden av begränsningarna av sammankomster och för restaurangrörelser, men utgår från att var och en på eget initiativ agerar ansvarsfullt. Polisen ber de vuxna följa barnens och de ungas förehavanden och vid behov påminna dem om hur viktigt det är att undvika nära kontakt.

‒Vi vill betona självdisciplin och det egna ansvaret att hålla sig hemma och fira valborg på ett sätt som inte orsakar närkontakt eller stora folkmassor där viruset kan spridas. Nu finns det ingen anledning att samlas i större grupper för picknick eller dylikt. Det kommer nya tillfällen att fira, nu måste vi bara orka följa anvisningarna och begränsningarna för att så snart som möjligt kunna återgå till den normala vardagen, säger polisinspektör Konsta Arvelin på Polisstyrelsen.

Vi samlar frågor och svar i anslutning till valborgsfirandet på webbsidan virtuaalivappu.fi.

Minimera all slags fysisk kontakt

Polisen betonar liksom alla andra myndigheter att det nu finns skäl att minimera all slags fysisk kontakt även om det inte är förbjudet enligt lag.

För valborgs del gäller förbudet mot offentliga sammankomster enligt lagen alla offentliga sammankomster och publika tillställningar med fler än 10 deltagare. Utöver detta bedömer polisen separat allmänna sammankomster och publika tillställningar med högst 10 deltagare, om de innebär omedelbar fara för människors säkerhet eller hälsa.

Allmänt taget kan man konstatera att det under valborg är förbjudet att arrangera:

  • demonstrationer med fler än 10 deltagare
  • parader med fler än 10 deltagare
  • valborgståg med fler än 10 deltagare
  • allmänna sammankomster med fler än 10 deltagare
  • övriga publika tillställningar med fler än 10 deltagare (öppna nöjestillställningar, tävlingar, shower och andra jämförbara evenemang som inte anses vara offentliga sammankomster)
  • offentliga sammankomster och publika tillställningar med högst 10 deltagare, om anordnandet av sammankomsten innebär omedelbar fara för människors säkerhet eller en risk för människors hälsa.
  • utöver dessa är det förbjudet att ordna sammankomster som är förbjudna av regionförvaltningsverket med fler än 10 deltagare.

Det är förbjudet att ordna tillställningar och evenemang på allmänna platser. Dessa kan anses vara alla etablerade valborgstraditioner till de delar som de kategoriseras som allmänna sammankomster, publika evenemang eller sammankomster förbjudna av regionförvaltningsverket, exempelvis då Havis Amanda traditionellt får sin studentmössa i Helsingfors. Om polisen observerar förbjudna evenemang eller tillställningar avslutas dessa i först hand med råd, uppmaningar och befallningar.

Polisen samarbetar vid planeringen av arbetet under valborg med de övriga myndigheterna i området samt med kommunerna och städerna. Städerna och kommunerna har möjlighet att begränsa användningen av vanliga platser för valborgsfirande eller genomföra olika ändringar i trafikarrangemangen under valborg. Polisen ser för sin egen del till att dessa begränsningar efterlevs.

Onödig vistelse på allmänna platser ska undvikas

Statsrådet har dessutom utfärdat en rekommendation om att undvika onödig vistelse på allmänna platser.

‒Om polisen träffar på grupper som firar valborg hänvisas personer att avlägsna sig från platsen om deras beteende innebär en fara för allmän ordning och säkerhet. Vi önskar givetvis att folk följer anvisningarna och begränsningarna både för sin egen och sina närståendes del och för hela samhällets del och att polisen inte blir tvungen att ingripa vid sammankomster. Vi arbetar nu alla för samma mål: att stoppa spridningen av viruset och skydda riskgrupperna. Följderna av oansvarigt beteende kan vara långtgående, påminner polisinspektör Arvelin.

Polisens meddelande 

Gå till "Aktuellt under Coronatider"