Meddelande från vård- och omsorgscentralen

19.03.2020

Vi agerar enligt de riktlinjer som regering och riksdag ger samt i nära samarbete med Vasa sjukvårdsdistrikt.

Hälsocentralens icke-brådskande tidsbokningstider kommer av uppenbara skäl att begränsas under de kommande veckorna. Den som redan har en bokad tid kontaktas ifall det blir förändringar. De som är i kö för mottagningstid kontaktas också under de kommande veckorna för ny bedömning av vårdbehovet, med beaktande av den krissituation som nu föreligger.

Besök på hälsocentralens rehabiliteringsavdelning samt på äldreboendena Kristinahemmet och Åldersro förbjuds. Undantag kan göras i fråga om besök hos kritiskt sjuka patienter, men besök förutsätter alltid en separat överenskommelse med vårdpersonalen. Den som vill besöka anhörig måste vara fri från förkylningssymtom.

Vård- och omsorgscentralen
Tom Lövdahl

Gå till "Aktuellt under Coronatider"