Information om coronaviruset per telefon och chatt

24.03.2020

Telefontjänsten på numret 0295 535 535 och en chattjänst ger allmän information om coronaviruset. Rådgivningstjänsten svarar på frågor vardagar kl. 8–21 och lördagar kl. 9–15.

Det huvudsakliga servicespråket är finska, men råd ges i den mån det är möjligt även på svenska och engelska.

Ett chattfönster öppnas på denna sida när kundrådgivarna är på plats.

Frågor kan också skickas per sms till numret 050 902 0163. Sms-tjänsten är avsedd för personer som till exempel på grund av hörselskada eller av någon annan orsak inte kan tala i telefon.

Tjänsten baserar sig på den information som finns på Institutet för hälsa och välfärds webbplats. Rådgivningen är i första hand avsedd för personer som inte kan söka information på internet. Rådgivningstjänsten ger inte juridiska råd eller hälsorådgivning vid akuta symtom.

Tjänsten utvecklas i enlighet med coronavirussituationen.

 

Om du behöver hälsorådgivning:

  • Ring i första hand till stadens infektionsskötare, vardagar kl. 09-15 på tel. 050 477 8270.
  • Vårdbedömningen, då jouren har öppet, tel. 06 2218 600.
  • Utanför tjänstetid, ring jourhjälpen, tel. 116 117.
  • I en livshotande nödsituation, ring alltid nödnumret 112.
Gå till "Aktuellt under Coronatider"