Förändrade begränsningar för förplägnadsrörelser i vissa områden...

06.08.2021

STM:s pressmeddelande

Förändrade begränsningar för förplägnadsrörelser i vissa områden – tre landskap och huvudstadsregionen övergår till samhällsspridningsfasen

Statsrådet har ändrat den förordning som begränsar förplägnadsrörelsers verksamhet med anledning av coronaepidemin. Landskapen Egentliga Finland, Birkaland och Kymmenedalen samt städerna i huvudstadsregionen övergår till samhällsspridningsfasen. Landskapen Södra Österbotten, Södra Karelen och Österbotten övergår till accelerationsfasen.

Förordningen träder i kraft den 8 augusti 2021 kl. 00.

 

Begränsningarna för förplägnadsrörelser i accelerationsfasen i landskapen Södra Österbotten och Österbotten från och med den 8 augusti kl. 00:
Förplägnadsrörelserna får servera alkohol kl. 07.00–24.00 och hålla öppet kl. 05.00–01.00.

Restauranger vars huvudsakliga verksamhet är servering av alkohol får använda hälften av kundplatserna inomhus. Övriga restauranger får använda 75 procent av kundplatserna inomhus. 

Alla kunder ska fortsättningsvis ha en egen sittplats vid ett bord eller någon annan bordsyta. Antalet kundplatser är inte begränsat på uteserveringar. 

Undantagen från begränsningarna ändras inte

Begränsningarna i förordningen gäller inte personalrestauranger eller försäljning av mat som avhämtas. Begränsningarna i fråga om öppettiderna gäller inte ombord på fartyg och luftfartyg som går i trafik mellan Finland och utlandet eller i trafik utomlands, och inte heller förplägnadsrörelser som finns i anslutning till distributionsstationer för flytande bränsle.

Gå till "Aktuellt under Coronatider"