En tredje coronavaccinsdos till immunförsvagade Kristinestadsbor

28.09.2021

1. THL rekommenderar en tredje coronavaccindos till personer som på grund av sjukdom eller behandling har kraftigt nedsatt immunförsvar.

Med personer med kraftig immunbrist avses endast följande grupper:

  • organtransplantation
  • stamcellstransplantation
  • svår eller medelsvår medfödd immunbrist
  • cancer som behandlas med immunnedsättande läkemedel
  • autoimmunsjukdomar som behandlas med immunnedsättande biologiska läkemedel eller JAK-blockerare
  • dialys och svår kronisk njurinsufficiens
  • långt gången eller ovårdad HIV
  • annat svårt immunosuppressivt tillstånd som bedömts av läkare

Den tredje vaccindosen kan ges när det har gått minst två månader sedan den andra vaccindosen.

Obs. denna grupp är inte densamma som riskgruppen 1 och 2 i våras.

2. En tredje vaccindos rekommenderas också till personer som vaccinerats med 3–4 veckors dosintervall i början av året. Den tredje vaccindosen kan ges när det har gått minst 6 månader sedan den andra dosen. Med kort dosintervall vaccinerades närmast vårdpersonal och personal inom akutsjukvården.

Tidsbokning från måndag till fredag kl. 8.30–9.30 tfn 06 221 8480

Vaccineringsställe: rådgivningen, Familjecentret, Lappfjärdsvägen 10

Läs mer på THL:s webbplats.

 

Nyckelord för sökfunktionen: coronavaccin, coronavaccinationer, vaccin, vaccinering, coronavaccinering, coronavaccination, vaccinationer

Gå till "Aktuellt under Coronatider"