Den nationella expertgruppen för vaccinationsfrågor: Även äldre kan vaccineras med AstraZenecas...

11.03.2021

Den nationella expertgruppen för vaccinationsfrågor: Även äldre kan vaccineras med AstraZenecas coronvirusavaccin.
MEDDELANDE

Den nationella expertgruppen för vaccinationsfrågor KRAR, som utnämnts av Institutet för hälsa och välfärd (THL), konstaterar att AstraZenecas coronavirusvaccin från och med nu också kan ges till äldre personer, dvs. personer som fyllt 70 år.
 
”Forskningsdata som vi under de senaste veckorna har fått från Skottland och England visat att AstraZenecas vaccin efter den första vaccindosen ger äldre personer ett lika starkt skydd som BioNTech-Pfizers mRNA-vaccin. Därför finns det inte längre någon medicinsk orsak att bibehålla den övre åldersgränsen”, konstaterar expertgruppens ordförande, professor Ville Peltola.

AstraZenecas adenovirusvektorvaccin fick ett villkorligt försäljningstillstånd av Europeiska läkemedelsmyndigheten i slutet av januari. Då rekommenderade KRAR att vaccinet endast skulle ges till personer under 70 år, eftersom det fortfarande fanns för lite forskningsdata om vaccinets effekt bland äldre personer. Samtidigt konstaterade gruppen att rekommendationen granskas på nytt i takt med att forskningsdata om äldre personer ökar.

Europeiska läkemedelsmyndigheten EMA har inte fastställt någon övre åldersgräns i försäljningstillståndet för vaccinet, utan försäljningstillståndet har beviljats för vaccination av personer som fyllt 18 år.

Äldre personer ska vaccineras först, vaccinationstakten har intensifierats

Hittills har äldre personer vaccinerats med mRNA-vaccin och personer under 70 år som hör till riskgrupperna har vaccinerats med AstraZenecas adenovirusvektorvaccin. Av praktiska skäl rekommenderar KRAR att personer som fyllt 70 år tills vidare främst vaccineras med mRNA-vaccin. Vaccinationsserier för äldre har inletts med mRNA-vaccin och vid den andra injektionen ges alltid samma vaccinpreparat som man har inlett vaccinationsserien med. mRNA-vaccin fås  också till landet i större mängder än AstraZenecas vaccin.

”Man strävar efter att planera vaccinationerna i kommunerna så långsiktigt som möjligt så att den som fått den första vaccindosen också kan boka en tid för den andra vaccindosen. Dessutom har man kommit överens om distributionen av vaccin till olika delar av landet flera veckor framåt. Slopandet av den övre åldersgränsen ger dock kommunerna möjlighet att ordna vaccinationerna på nytt om det enligt kommunens egen bedömning påskyndar vaccinationerna för äldre och är smidigt att genomföra med tanke på tidsbokning och andra arrangemang”, konstaterar THL:s ledande expert Mia Kontio.

”När helt nya vaccinationstider bokas bör de först ges till äldre personer och först därefter till personer under 70 år som hör till riskgrupperna. På så sätt följer man vaccinationsordningen i Finland, vars mål är att först erbjuda det skydd vaccinet ger för dem som löper störst risk att få en allvarlig sjukdom”, kompletterar Kontio.
 
Det uppskattas att personer som fyllt 70 år får sin första vaccindos före utgången av april. Under de senaste veckorna har coronavirusvaccinationerna påskyndats, eftersom allt fler vaccindoser har har fåtts till landet. Antalet vaccindoser uppskattas ytterligare öka i takt med att våren framskrider.

Gå till "Aktuellt under Coronatider"