Dagvårdsavgiften slopas för familjer som inte deltar i dagvård

18.03.2020

Information till vårdnadshavare med barn inom småbarnspedagogiken 18.3.2020

DAGVÅRDSAVGIFTEN SLOPAS FÖR FAMILJER SOM INTE DELTAR I DAGVÅRD

Regeringen konstaterade måndagen 16.3.2020 att undantagsförhållande råder i Finland med anledning av coronavirusutbrottet.

Svenska utbildningsnämnden beslöt på sitt möte 18.3.2020 att slopa dagvårdsavgiften för de familjer som håller sina barn hemma under tiden det råder undantagsförhållanden i landet.

Familjerna faktureras endast för de dagar de behöver använda dagvård. Antingen heldags avgift eller halvdagsavgift (under 5 h/dag). Avgiften beräknas enligt hur barnen varit inloggade på daghemmet eller familjedagvården.

Småbarnspedagogiken håller fortsättningsvis öppet i vanlig ordning för de familjer som inte har möjlighet att ha sina barn hemma. Regeringen rekommenderar att barnen sköts hemma, också barn i förskolan, så långt det är möjligt.

Tack för gott samarbete! 

Annika Heikkilä, chef för småbarnspedagogik

Gå till "Aktuellt under Coronatider"