Coronavirusepidemin fortsätter avta i Finland

11.06.2020

Social- och hälsovårdsministeriet 11.6.2020 10.00
PRESSMEDDELANDE 146/2020

Enligt den bedömning av coronavirusläget som publicerades i dag den 11 juni 2020 fortsätter coronavirusepidemin att avta jämfört med läget under de två föregående veckorna. Minskningen i det antal sjukdomsfall som varje vecka anmäls till registret över smittsamma sjukdomar är fortsatt betydlig.

För närvarande är reproduktionstalet uppskattningsvis 0,70–0,80. Det betyder att epidemin i Finland har avtagit redan en längre tid.

Inom tolv sjukvårdsdistrikt har inga nya sjukdomsfall konstaterats under den senaste uppföljningsperioden den 1–7 juni.

Antalet patienter i sjukhusvård har minskat ytterligare sedan läget för två veckor sedan. I universitetssjukhusens specialupptagningsområden är läget i fråga om sjukhusvård av covid-19 mycket lugnt. Kapaciteten inom intensivvården har inte i något skede överskridits.

Laboratoriernas testningskapacitet i fråga om coronaviruset är för närvarande över 13 000 prover per dag. Under den senaste uppföljningsperioden den 1–7 juni gjordes det färre coronavirustester än under de föregående veckorna. Andelen positiva prover har legat på drygt en procent av alla tagna prover.

I Finland är målet att testa alla som misstänks ha akut coronavirussmitta. Därför rekommenderas testning med låg tröskel.

Antalet coronavirussmittade personer som tillfrisknat uppskattas i Finland vara cirka 6 200.

Dagens lägesbedömning och de tidigare lägesbedömningarna finns på Institutet för hälsa och välfärds webbplats: Uppföljning av coronaviruset (på finska)

Effekterna av Finlands hybridstrategi för bekämpningen av coronavirusepidemin följs upp med hjälp av epidemiologiska, medicinska och funktionella parametrar. Syftet med strategin är att förhindra att viruset sprids i samhället, trygga hälso- och sjukvårdens bärkraft och skydda särskilt de personer som tillhör riskgrupper.

Social- och hälsovårdsministeriet och Institutet för hälsa och välfärd gör varje vecka en bedömning av epidemiläget både nationellt och regionalt.

Ytterligare information:
Jussi Sane, ledande sakkunnig, fornamn.efternamn@thl.fi (epidemiläget)
Kari Auranen, professor, fornamn.efternamn@thl.fi (prognosmodeller)
Liisa-Maria Voipio-Pulkki, strategidirektör, fornamn.efternamn@stm.fi (gruppen för lägesbilder och modeller)

 

Gå till "Aktuellt under Coronatider"