Botniarosk meddelar: avfallshanteringen i Coronatider

25.03.2020

Botniarosks verksamhet i coronatider:

  • Ekopunkterna fungerar som vanligt. Hushåll kan lämna sitt förpackningsavfall till ekopunkterna.
  • Återvinningsstationerna är öppna som vanligt, och de tar emot samma typer av avfall som tidigare. Betalning sker endast med kort. Närkontakt ska undvikas.
  • Avfallscentralen i Östermark är öppen som vanligt. Närkontakt ska undvikas även på avfallscentralen.

Sortering hemma:

  • Genom att sortera förpackningsavfallet fylls det egna sopkärlet långsammare.
  • Soppåsar ska knytas ihop ordentligt med dubbelknut. Löst avfall ska inte läggas i sopkärlet. Lämna inte skräp vid sidan av sopkärlet.
  • Avfall från insjuknade sorteras på samma sätt som annars. Avfallet läggs i en påse som knyts ihop ordentligt och läggs i soptunnan varje dag.
  • Det är mycket osannolikt att smittas av corona via soporna i Finland, men det är bättre att förpacka avfallet väl och att inte lämna det utanför sopkärlet så att djur kommer åt att riva sönder det.

 

Statsrådet fastställde den 17 mars 2020 att avfallshanteringen är en bransch som är kritisk med tanke på samhällets funktion i coronatider. Botniarosk följer regeringens riktlinjer och försöker genom sin verksamhet säkerställa att verksamheten fortsätter trots undantagstillståndet. Verksamheten på ekopunkterna, återvinningsstationerna och avfallscentralen är mycket viktig för samhällets övergripande funktion. 

Ekopunkterna fungerar som vanligt. Kommuninvånarna kan lämna glasförpackningar, små metallföremål och papper till ekopunkterna, som töms som vanligt.

Återvinningsstationerna är öppna som vanligt. Till återvinningsstationen lämnas samma avfall som tidigare, men genom att undvika närkontakt. Som betalningsmedel fungerar endast kortbetalning. Fakturakunder faktureras.

Avfallscentralen i Östermark är öppen som vanligt. Till avfallscentralen levereras brännbart avfall från regionen, och från avfallscentralen skickas det vidare till Westenergys avfallskraftverk. Till avfallscentralen levereras dessutom återvinningsbart avfall från återvinningsstationerna och ekopunkterna samt deponiavfall. Transportföretagen har fått instruktioner exempelvis om hur avfall ska lossas. Privatkunder, som i huvudsak lämnar ris till avfallscentralen, lämnar ris på risinsamlingsområdet och kan lämna avfallscentralen utan närkontakt med andra. Personalen kan kontaktas via en telefon som finns vid vågen.

Evenemang, besök och föreläsningar är till största delen inställda. Det anordnas inga jippodagar i maj, och skolföreläsningar ställs in eller genomförs med distanslösningar. Vi anordnar inga publika evenemang, och vi håller våra möten på distans. Kontoret är stängt för kundbesök, men vi svarar som vanligt på telefon och e-post.

Det egna brännbara avfallet, det vill säga det avfall som hör hemma i hemmets sopkärl, bör förslutas väl, det vill säga soppåsarna ska knytas med dubbelknut. Löst avfall ska inte läggas i sopkärlet. Genom att sortera förpackningsavfallet noggrant fylls det egna sopkärlet långsammare. Skräp får inte lämnas utanför sopkärlen så att djur kommer åt att sprida det.

Under undantagstillståndet försöker vi se till att vår verksamhet fungerar så normalt som möjligt, dock utan att glömma försiktighetsåtgärder för att förhindra virusspridning.

Taru Jussila
informatör, Botniarosk

Gå till "Aktuellt under Coronatider"