Bildningsväsendet informerar: Regeringen ändrar sin riktlinje 20.3.2020

20.03.2020

Regeringen har ändrat sin riktlinje så att alla grundskoleelever i årskurs 1–3 vid behov ska få närundervisning. Restriktionen om att undervisning endast ges till elever vars föräldrar arbetar i samhällskritiska branscher har tagits bort.

Ändringen innebär ändå inte att man måste gå till skolan, tvärtom rekommenderas eleverna fortfarande att delta i undervisningen på distans i mån av möjlighet.

De familjer som är i behov av skolskjuts ombeds kontakta christina.norrvik-franz@krs.fi på skolbyrån innan 23.3.

Skolskjuts kan ordnas fr.o.m tisdag 24.3.2020

20.3.2020
Maarit Söderlund
Bildningsdirektör

 

Gå till "Aktuellt under Coronatider"