Biblioteken informerar

14.04.2020

Biblioteken är för närvarande stängda, medan undantagstillstånd råder i landet.

Böcker eller annat utlånat material:

Lånetiderna har förlängts i databasen och man får returnera alla lån pliktfritt ända till sista augusti (gäller samtliga biblioteksenheter).

 

 

Gå till "Aktuellt under Coronatider"