Besöker du Kristinestad i sommar?

25.05.2020

Staden välkomnar årligen ett stort antal sommargäster. En del gör ett kort besök, medan andra har en egen sommarstuga att bo på. Vi vill påminna såväl invånare som sommargäster om att tänka på handhygienen, att hosta och nysa på rätt sätt och att hålla ett fysiskt avstånd på 1-2 meter till andra människor. Om du känner några som helst symtom, stanna hemma. Insjuknar du under din vistelse i Kristinestad, isolera dig från andra människor och ring sjukvården för att få utföra ett coronavirustest.  

Regeringens mål är att förhindra spridningen av viruset. För närvarande (25.5.2020) är läget lugnt i Vasa sjukvårdsdistrikt, dit också Kristinestad hör. Vi önskar från stadens sida att läget ska få förbli lugnt.

Vid ankomst från utlandet ska man undvika närkontakter, dvs. stanna i förhållanden som motsvarar karantän, i 14 dygn.

 

Om du har symtom som tyder på coronavirus ska du söka dig till test.

Symtomen kan vara feber, hosta, andnöd, muskelvärk, trötthet, snuva, illamående eller diarré. Ju snabbare en coronavirussmitta konstateras, desto snabbare kan den insjuknade isoleras och andra som eventuellt exponerats för sjukdomen kan spåras och påträffas.

 

Vid misstanke om coronavirussmitta, ring i första hand till:

 • Stadens infektionsskötare, vardagar kl. 09-15 på tel. 050 477 8270.
 • Vårdbedömningen, då jouren har öppet, tel. 06 2218 600.
 • Utanför tjänstetid, ring jourhjälpen, tel. 116 117.

 

Skydda dig själv och dina närmaste mot coronaviruset:
 

Genom en god hygien

 • Tvätta dina händer noggrant och ofta med tvål och vatten.
 • Använd alkoholbaserat handdesinfektionsmedel om du inte kan tvätta dina händer.
 • Rör inte vid ögonen, näsan eller munnen.
 • Hosta och nys i armvecket eller i en engångsnäsduk. Släng genast den använda näsduken i soporna.
 • Om du inte har en näsduk till hands, hosta eller nys i armvecket, inte mot handen.

 

Genom att undvika närkontakter

 • Ta inte i hand.
 • Håll ett avstånd på 1-2 meter till andra människor.

 

Genom att skydda dina närmaste

 • Besök ingen på sjukhus eller vårdinrättningar.
 • Undvik att besöka en äldre eller långvarigt sjuk person. Om besöket är nödvändigt, följ god hand- och hosthygien.

 

Gå till "Aktuellt under Coronatider"