Besök till Kristinestads serviceboenden

15.10.2020

Vård och omsorgsnämnden beslöt i samråd med ansvarige smittskyddsläkaren 14.10.2020 om en stark rekommendation om begränsande av besök på serviceboenden i Kristinestad för tiden 15.10-31.10.2020.

Med hänvisning till det rådande corona-smittläget uppmanas anhöriga/besökare att undvika besök på våra serviceboende enheter.

Klienter i hospicevård / terminalvård får ta emot besök enligt överenskommelse med enhetens förman.

 

Gå till "Aktuellt under Coronatider"