Begränsningsåtgärderna för att bromsa spridningen av coronaviruset förlängs fram till den 13.5.2020

31.03.2020

Finlands regering beslutade igår att förlänga de begränsningsåtgärder som tidigare införts för att bromsa spridningen av coronaviruset och skydda riskgrupperna fram till den 13 maj 2020. Regeringen lämnar idag nya ibruktagningsförordningar till riksdagen.

Begränsningarna inom småbarnspedagogiken, undervisningen och utbildningen på olika skolstadier förlängs med en månad fram till den 13 maj 2020. Samtidigt förbereder man sig på att förlänga undantagsarrangemangen inom undervisningen till utgången av terminen, om begränsningen av epidemin kräver det.

Regeringen beslutade också att snabbt inleda förberedelserna för att skärpa villkoren för trafiken vid de nordliga och västliga gränserna på grund av coronautbrottet samt för att stoppa person- och passagerartrafiken till sjöss, med undantag för gods- och frakttrafiken.

Regeringen fattade dessutom beslut om att provtagningen och testerna i Finland ska utökas ytterligare för att påvisa fall av coronavirussmitta och för att stävja epidemin. Personalen inom social- och hälsovården ska alltid testas om det finns minsta misstanke om sjukdom.

Regeringen lämnar idag till riksdagen en förordning om stängning av restauranger, caféer och serveringsställen. Avsikten är att skydda befolkningen och trygga samhällets funktion. Begränsningen av öppethållningen gäller till den 31 maj 2020, men det är möjligt att sälja mat för avhämtning.

 

Gå till "Aktuellt under Coronatider"