Begränsningar gällande besökare till socialvårdens äldreboenden

01.11.2021

Smittspridningen i lokalsamhället är begränsad men på distriktsnivå kan ännu konstateras en förhöjd risk för exponering. Inom äldreomsorgen och speciellt inom äldreboende-enheter poängteras vikten av att skydda klienterna från virusexponering samt att aktivt vaccinera klienterna för att höja motståndskraften. Rekommendation om användning av ansiktsmask fortsätter fram till slutet av november 2021.

Personalen rekommenderas att uppdatera sitt vaccinationsskydd enligt i kraft varande instruktioner. Covid19-testning sker fortsättningsvis på lätta indikationer och individer med symptom testas trots fullständigt vaccinationsskydd. Individer som med säkerhet exponerats för covid19-virus bör oberoende av vaccinationsskydd låta testa sig.

Som ett led i strävan att öppna samhället kan besök på boende-enheter tillåtas:

  • Gästerna bör vara helt symptomfria och försedda med ansiktsmask
  • Besök av lokala grupper som erbjuder underhållning och socialt program tillåts.
  • Ifall utsocknes grupper önskar besöka enheten måste smittsituationen på deras hemort bedömas.

Sammanställning av rekommendationer 29.10.2021
Peter Riddar
Smittskyddsansvarig läkare

Gå till "Aktuellt under Coronatider"