Arbets- och näringsministeriet bereder ersättning för konsekvenser av begränsningar i...

26.03.2021

Arbets- och näringsministeriet bereder ersättning för konsekvenser av begränsningar i rörelsefriheten.
PRESSMEDDELANDE

Arbets- och näringsministeriet bereder snabbt en skälig ersättning för att stödja företag som påverkas av begränsningar i rörelsefriheten. Den 25 mars lämnade regeringen en proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär begränsning av rörelsefriheten och nära kontakter.

Enligt regeringens proposition finns bestämmelser om ersättning för förluster som orsakas av coronapandemin i lagen om kostnadsstöd. I lagstiftningen tas det in möjligheter till skälig ersättning så att den beaktar konsekvenserna av begränsningar i rörelsefriheten för företagen.

Stödet ska riktas till en skälig ersättning för kostnader såsom löner och hyror. Det nya stödet för att kompensera konsekvenserna av begränsningar i rörelsefriheten förutsätter att lagen om kostnadsstöd ändras.

Lagen om begränsning av rörelsefriheten behandlas härnäst i riksdagen. Lagen avses träda i kraft så snart som möjligt och gälla till och med den 14 maj 2021.

Ytterligare information:
Jenny Hasu, näringsministerns specialmedarbetare, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7213
Mikko Huuskonen, industriråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 506 3732

Statsrådets kanslis pressmeddelande 25.3.2021 Regeringen lämnade en proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär begränsning av rörelsefriheten och nära kontakter

Regeringens proposition om temporär begränsning av rörelsefriheten och nära kontakter

Gå till "Aktuellt under Coronatider"